Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Handreiking App Ontwikkeling en Beheer

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID App ontwikkeling - handreiking
Beschrijving kort Handreiking voor de ontwikkelings van apps bij het rijk
Beschrijving De handreiking draagt bij aan een eenduidige uitstraling, beveiliging en werking van apps van het Rijk. Ze heeft als doel organisaties die voor het Rijk apps ontwikkelen, gebruik te laten maken van elkaars kennis en ervaring. Deze handreiking omvat een breed scala aan onderwerpen die generiek zijn voor de ontwikkeling en beheer van apps van het Rijk. Het document is geen kaderstellend stuk in de zin dat er een bepaald nalevingsniveau geldt, het is een handreiking aan collega’s binnen het Rijk. De handreiking is een co-productie van Belastingdienst, DICTU, SSC-ICT en SSC-I.
Toelichting De Handreiking app ontwikkeling en beheer voor de Rijksoverheid is goedgekeurd door de CTO Raad (rijksoverheid)
Publicatiedatum 2017-03-29
Organisatie Shared Service Center ICT (SSC-I) - CTO Office
Type Bron Overig
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie (t)
Informatiseringsdomein I-domein totaal


Elementrelaties

Handreiking App Ontwikkeling en Beheer legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online