Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Enterprise Architectuur Rijksdienst Online

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID Enterprise Architectuur Rijksdienst Online
Beschrijving kort Online kennisbank met kaders en practices over informatievoorziening Rijksdient.
Beschrijving

Voor de informatievoorziening van de overheid, voor de samenhang in de bouw en inrichting van de iOverheid, is de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) ontwikkeld. De Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR) sluit aan op de NORA en biedt een samenhangende architectuur voor de rijksdienst. De EAR biedt een set van afspraken/regels en inrichtingsprincipes voor de informatisering in de rijksdienst en is een kader voor afgeleide architecturen van departementen, departementonderdelen en (rijksbrede) projecten. In de EAR worden verder de generieke onderdelen, zoals I-diensten ten behoeve van hergebruik en toe te passen I-standaarden van de rijksbrede I-infrastructuur samenhangend in kaart gebracht en geordend naar een zevental functionele Informatiseringsdomeinen.

De ICBR heeft de EAR in juni 2014 vastgesteld en daarbij bepaald dat onder architectuur wordt gewerkt en dat de EAR (naast NORA) als kader fungeert voor de departementen en ICT-projecten binnen de rijksdienst.
Toelichting

Concrete normen:

  • Elk ministerie is zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de in de EAR opgenomen regels/eisen en daarbij behorende bouwstenen volgens het “pas-toe-of-leg-uit”-principe;
  • Het kabinet heeft in 2008 reeds vastgesteld voor ministeries dat voor elk nieuw groot ICT-project een Project Start Architectuur (PSA) dient te worden opgesteld in lijn met NORA en de EAR. Dit kader maakt daarom deel uit van het Handboek Portfoliomanagement Projecten met een ICT-component van tenminste € 5 miljoen.
Publicatiedatum 2014-06-01
Type Bron Beleidskader
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie (t)
Informatiseringsdomein Architectuur


Elementrelaties

Enterprise Architectuur Rijksdienst Online legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online