Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DWR Toetsingskader

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID DWR Toetsingskader
Beschrijving kort Kader om te toetsen of departementen voldoen aan de doelen Digitale Werkplekken Rijksdienst.
Beschrijving

Het document vormt het toetsingskader om vast te stellen of departementen voldoen aan de DWR-doelen. DWR maakt deel uit van de I-strategie. Concreet wordt via dit document getoetst of de doelen Interoperabiliteit (gastgebruik) en mobiel werken (Bring Your Own Device) worden gehaald. Dit betreft vooral DWR-Client (paragraaf 3.1), die door meerdere aanbieders kan worden geleverd.

Daarnaast wordt via dit document getoetst hoe de stand van zaken is rondom de implementatie bij de departementen van de overige DWR-producten (DWR-SWF, DWR-Rijksportaal en DWR-infra).
Toelichting Concrete norm: Het Toetsingskader DWR is van toepassing op departementen die nu of op korte termijn DWR-diensten van SSC-ICT Den Haag afnemen, alsook op departementen die vooralsnog geen afnemer van SSC-ICT worden.
Publicatiedatum 2012-06-21
Type Bron Beleidskader
Status Afgevoerd
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie (t) Document Toetsingskader DWR
Informatiseringsdomein Werkplekdiensten


Elementrelaties

DWR Toetsingskader legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online