Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eigenschap:Externe informatie (t)

Kennismodel Kennismodel EAR
Type Tekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaan Ja
Weergave op invulformulieren Tekstvak
Defaultwaarde
Toelichting Tekstveld voor lange URL's tussen blokhaken
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Externe informatie (t)" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Aanbodstructurering: Strategische partners binnen het Rijk +[[media:Aanbodstructurering Definitief.pdf | Document Aanbodstructurering]]  +
Afnemer +[http://www.noraonline.nl/wiki/Afnemer NORA 3.0 definitie]  +
Algemene kaders consolidatie datacenters + *[[media:09._Algemene_kaders_consolidatie_datacenters_Rijk_2012-04-03_v1.0.pdf | Document Consolidatie Datacenters Rijk]] *[https://samenwerkruimten.rijksweb.nl/ruimtes/ICCIO/ICCIO%20Documenten/02.%20Vergaderstukken%202015/20150311/2.b%20Leidraad%20beveiligingseisen%20en%20accreditatieproces%20ODC's_versie%201.0.pdf Leidraad Datacenters Staatsgeheim (via Rijksportaal)]   +
B
BIR-Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst +<strong>BIR2017</strong> *De BIR2017 is beschikbaar via het Rijksportaal *[[Media:BIR2017-FAQs.pdf | Veel gestelde vragen over BIR2017]] *[[Media:BIR2017-transitieplan.pdf | BIR2017 transitieplan - Van BIR:2012 naar BIR2017]] *[[Media:Quickscan BIR2017 versie 1.pdf | BIR2017 Quickscan]] <br> <strong>BIR:2012</strong> *De BIR2012 is beschikbaar via het Rijksportaal *[[Media:04. B QuickScan BIR 20140121 v10-1-.pdf | BIR2012 Quick Scan]] *[[Media:BIR Operationele Handreiking v1 0.pdf | BIR Operationele handreiking]] *[[Media:04. A BIR explainprocedure 1.0 voor ICCIO-1-.pdf | BIR Comply or Explain procedure]]  +
BYOD: Rijksbrede beleidskaders voor ondersteuning apparaatonafhankelijk werken +[http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/ciskerntaken/cisrijksbreed/cisorganisatieenbedrijfsvoering/cisinformatiesering/cisbeleidskaders_inofmratisering/cisarchitectuur_1/cisrijksbrede_beleidskaders_apparaatonafhankelijk_werken__byod_1 Documentatie rond BYOD (via Rijksweb)]  +
Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid + *[[Media:Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid de 7 normen versie 1.1.pdf | Baseline: de 7 normen versie 1.1]] *[http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/ciskerntaken/cisrijksbreed/cisorganisatieenbedrijfsvoering/cisinformatiesering/cisbeleidskaders_inofmratisering/cisinformatiehuishouding/cisbaseline_informatiehuishouding Documentatie op Rijksweb] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29362-156.html kamerstuk 29362-156]   +
Basis-infrastructuur +[http://www.e-overheid.nl/onderwerpen/over-de-e-overheid/basisinfrastructuur-i-nup]  +
Beleidskader samenwerkfunctionaliteit +[[media:Beleidskader samenwerkfunctionaliteit - Definitief2.pdf | Document beleidskader SWF]]  +
Besluit IVR 1990 +[http://wetten.overheid.nl/BWBR0004976/geldigheidsdatum_25-11-2013 Besluit informatievoorziening in de rijksdienst 1990 (Besluit IVR 1990)]  +
Besluit Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie (VIRBI) +[http://wetten.overheid.nl/BWBR0033507 Besluit VIR-BI]  +
Beveiligingsvoorschrift Rijksdienst (BVR) +[http://wetten.overheid.nl/BWBR0033512 Tekst Beveiligingsvoorschrift Rijk]  +
C
CIO stelsel Rijk - inrichting + *[http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/ciskerntaken/cisrijksbreed/cisorganisatieenbedrijfsvoering/cisinformatiesering/cisbeleidskaders_inofmratisering/cisgovernance/cisinrichting_cio_stelsel___rol_departementale_cio Toelichting op Rijksportaal] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-135.html kamerstuk 26643-135] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-172.html kamerstuk 26643-172] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-156.html kamerstuk 26643-156] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-121 kamerstuk 26643-121] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-128.html kamerstuk 26643-128] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-282-n1 kamerstuk 26643-282-n1] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33326-13.html kamerstuk 33326-13] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-21178.html staatscourant 2015-21178]   +
Categoriemanagement +[https://samenwerkruimten.rijksweb.nl/ruimtes/cru/VerminderingRijksinkooppuntenenVraagbundeling/Achtergrondinformatie/20100726%20Handboek%20voorstudie%20categoriemanagement.pdf Definitie op Rijksweb (alleen toegankelijk voor Rijksambtenaren)]  +
D
DWR Functionele Doelarchitectuur +[[media:Functionele doelarchitectuur DWR - Definitief.pdf | Document Functionele Doelarchitectuur DWR]]  +
DWR Toetsingskader +[[Media:Toetsingskader DWR - Definitief.pdf | Document Toetsingskader DWR]]  +
DWR-Zoeken (Programma van eisen) +[[Media:Programma van eisen DWR-Zoeken - Definitief.pdf]]  +
Dienst +[http://www.noraonline.nl/wiki/Begrippenkader NORA Begrippenkader]  +
Directie I-Rijk - inrichting + *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-121.html kamerstuk 26643-121] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-128.html kamerstuk 26643-128]   +
Doelarchitectuur DWR-Zoeken + *[[media:Doelarchitectuur DWR-Zoeken - Definitief.pdf | Document Doelarchitectuur DWR Zoeken]] *[[Media:Programma van eisen DWR-Zoeken - Definitief.pdf | Document Programma van Eisen DWR Zoeken]]   +
Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid +[[Media:Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid (v1.0).pdf| Document Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid]]  +
Doelarchitectuur Toegang +[[media:Doelarchitectuur Toegang - Definitief.pdf | Document Doelarchitectuur Toegang]]  +
E
Enterprise Architectuur Rijksdienst Online + *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-128.html kamerstuk 26643-128] *[[Welkom op de kennisbank van de Enterprise Architectuur Rijksdienst | EAR online]] *[https://www.digitaleoverheid.nl/onderwerpen/nora Website Digitale overheid - NORA] *[http://www.noraonline.nl/wiki/NORA_online NORA online]   +
F
Functionele doelarchitectuur Gesloten Rijkscloud + *[[media:Functionele Doelarchitectuur GRC - Definitief.pdf | Document doelarchitectuur GRC]] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-179.html Kamerbrief cloud computing-strategie en cloud first-strategie (kamerstuk 26643-179)] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-157.html Motie van der Burg (kamerstuk 26643-157)]   +
G
GWR Generiek Waarderingsmodel Rijksoverheid (GWR) + *[[Media: Generiek Waarderingsmodel Rijksoverheid 2 0 def pdf.pdf | Document Generiek Waarderingsmodel Rijksoverheid 2.0]] *[http://www.nationaalarchief.nl/actueel/nieuws/generiek-waarderingsmodel-zorgdragers-vervolgopdracht-expertteam Meer informatie bij Nationaal Archief]   +
H
Handboek portfoliomanagement + *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/26643/kst-26643-148?resultIndex=254&sorttype=1&sortorder=8 kamerstuk 26643-148] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-172.html kamerstuk 26643-172] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/26643/kst-26643-211?resultIndex=234&sorttype=1&sortorder=4 kamerstuk 26643-211] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-282-n1 kamerstuk 26643-282-n1] *[http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/ciskerntaken/cisrijksbreed/cisorganisatieenbedrijfsvoering/cisinformatiesering/cisbeleidskaders_inofmratisering/cisproject_portfoliomanagement/cishandboek_portfoliomanagement Document handboek PFM (via Rijksportaal)]   +
EAR Online