Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eigenschap:Externe informatie (t)

Kennismodel Kennismodel EAR
Type Tekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaan Ja
Weergave op invulformulieren Tekstvak
Defaultwaarde
Toelichting Tekstveld voor lange URL's tussen blokhaken
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Externe informatie (t)" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

E
Enterprise Architectuur Rijksdienst Online + *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-128.html kamerstuk 26643-128] *[[Welkom op de kennisbank van de Enterprise Architectuur Rijksdienst | EAR online]] *[https://www.digitaleoverheid.nl/onderwerpen/nora Website Digitale overheid - NORA] *[http://www.noraonline.nl/wiki/NORA_online NORA online]   +
F
Functionele doelarchitectuur Gesloten Rijkscloud + *[[media:Functionele Doelarchitectuur GRC - Definitief.pdf | Document doelarchitectuur GRC]] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-179.html Kamerbrief cloud computing-strategie en cloud first-strategie (kamerstuk 26643-179)] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-157.html Motie van der Burg (kamerstuk 26643-157)]   +
G
GWR Generiek Waarderingsmodel Rijksoverheid (GWR) + *[[Media: Generiek Waarderingsmodel Rijksoverheid 2 0 def pdf.pdf | Document Generiek Waarderingsmodel Rijksoverheid 2.0]] *[http://www.nationaalarchief.nl/actueel/nieuws/generiek-waarderingsmodel-zorgdragers-vervolgopdracht-expertteam Meer informatie bij Nationaal Archief]   +
H
Handboek portfoliomanagement + *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/26643/kst-26643-148?resultIndex=254&sorttype=1&sortorder=8 kamerstuk 26643-148] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-172.html kamerstuk 26643-172] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/26643/kst-26643-211?resultIndex=234&sorttype=1&sortorder=4 kamerstuk 26643-211] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-282-n1 kamerstuk 26643-282-n1] *[http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/ciskerntaken/cisrijksbreed/cisorganisatieenbedrijfsvoering/cisinformatiesering/cisbeleidskaders_inofmratisering/cisproject_portfoliomanagement/cishandboek_portfoliomanagement Document handboek PFM (via Rijksportaal)]   +
Handreiking App Ontwikkeling en Beheer + *[[media:2017 Handreiking App Ontwikkeling en Beheer 1.0.pdf | Handreiking mobiele app ontwikkeling en beheer]] *[[media:2017 Handreiking Poster 1.0.pdf | Overzichtelijke poster bij de handreiking]]   +
Hervormingsagenda Rijksdienst +[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31490-119.html kamerstuk 31490-119]  +
I
IAtlaspagina's Informatiefabriek Rijk +[[media:131209_Hillenaar_(CIO_Rijk)_iAtlaspaginas_Informatiefabriek_iRijk_(v1.0)_FINAL.pdf | Afgevoerde (verouderde) versie i-Atlas]]  +
ICT-dashboard + *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-216.html kamerstuk 26643-216] *[[Rijks ICT Dashboard | Beschrijving van de bouwsteen op EAR online]] *[https://www.rijksictdashboard.nl/ Website Rijks ICT-dashboard]   +
K
Kabinetsreactie op het Eindrapport van de Tijdelijke commissie ICT-projecten + *[https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vjr6npzs31x7] *[https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vjr6npzs31x7#p2]   +
Kamerbrief Cloud strategie +[http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/04/20/kamerbrief-over-cloud-computing.html]  +
Kwaliteitsraamwerk I(v)functie + *[http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/ciskerntaken/cisrijksbreed/cisorganisatieenbedrijfsvoering/cisinformatiesering/cisbeleidskaders_inofmratisering/cisprofessionalisering__internationaal___markt/ciskwaliteitsframework_voor_de_i_v__functie Documentatie Kwaliteitsraamwerk (via Rijksweb)] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-216.html kamerstuk 26643-216] *[http://e-cf.nl/over-e-cf/ European-e-Competence-Framework-3.0]   +
Kwaliteitsraamwerk I(v)functie bijlage: Essentiele situaties en competenties +[[media:Bijlage_Essentiele_situaties.pdf]]  +
Kwaliteitsraamwerk I(v)functie deel 2 +[http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/ciskerntaken/cisrijksbreed/cisorganisatieenbedrijfsvoering/cisinformatiesering/cisbeleidskaders_inofmratisering/cisprofessionalisering__internationaal___markt/ciskwaliteitsframework_voor_de_i_v__functie]  +
N
NORA + *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-128.html kamerstuk 26643-128] *[https://www.digitaleoverheid.nl/onderwerpen/nora NORA Algemene landingspagina's met bestuurlijk perspectief] *[http://www.noraonline.nl NORA wiki met uitgebreide info voor inhoudelijk geïnteresseerden] *[http://noraonline.nl/images/noraonline/2/21/NORA_3_0_katern_Strategie.pdf NORA Strategisch katern]   +
Normenkader Rijkspas +[http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/ciskerntaken/cisrijksbreed/cisorganisatieenbedrijfsvoering/cisinformatiesering/cisbeleidskaders_inofmratisering/cisarchitectuur_1/cisnormenkaders_rijkspas_1 Documentatie Normenkader Rijkspas (via Rijksportaal)]  +
Notitie vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving +[http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/12/13/kabinet-wil-vrijheid-en-veiligheid-in-de-digitale-samenleving-versterken.html Notitie Vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving]  +
O
Overzichtsplaat Stelsel Basisregistraties +[http://www.e-overheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/stelselthemas/verbindingen/verbindingen-tussen-basisregistraties Interactieve overzichtsplaat stelsel van basisregistraties]  +
P
PIA - Privacy Impact Assessment + *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-282-n1.html Kamerstuk 26643-282-n1 inzake Toetsmodel PIA] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-252629.pdf Toetsmodel PIA Rijksdienst] *[https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/09/29/model-gegevensbeschermingseffectbeoordeling-rijksdienst-pia Model gegevensbeschermingseffectbeoordeling rijksdienst (PIA)] (29-09-2017)   +
Programma Compacte Rijksdienst - Brief 2K +[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31490-54.html Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst]  +
Projectstartarchitectuur DWR-Archief +[[media:DWR-Archief_-_Project_Start_Architectuur_v1.0.pdf | Document PSA DWR-archief]]  +
Protocol uitwisseling persoonsgerelateerde beveiligingsinformatie +[http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail.jsp?id=2014D28209&did=2014D28209 kamerstuk 2014D28209]  +
R
Regie en Sourcing generieke ICT Rijksdienst - Besturingsmodel +[[media:Besturingsmodel Regie en Sourcing - Definitief.pdf | Document Besturingsmodel Regie en Sourcing]]  +
Regie en Sourcing generieke ICT Rijksdienst - Referentiemodel + *[[Media: Referentiemodel tactische regie - Definitief.pdf | Document Referentiemodel tactische regie]] *[[media:Toepassing tactische regie op DWR - Definitief (2).pdf | Document Toepassing tactische regie op DWR]]   +
Regie en Sourcing generieke ICT Rijksdienst - Toepassing op DWR +[[media:Toepassing tactische regie op DWR - Definitief (2).pdf | Document Toepassing tactische regie op DWR]]  +
Richtlijn metagegevens overheid +[http://www.nationaalarchief.nl/informatiebeheer-archiefvorming/metadata Documentatie via website Nationaal Archief]  +
EAR Online