Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Eigenschap:Externe informatie (t)

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Tekstveld voor lange URL's tussen blokhaken
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
[[media:Aanbodstructurering Definitief.pdf | Document Aanbodstructurering]]  +
[http://www.noraonline.nl/wiki/Afnemer NORA 3.0 definitie]  +
*[[media:09._Algemene_kaders_consolidatie_datacenters_Rijk_2012-04-03_v1.0.pdf | Document Consolidatie Datacenters Rijk]] *[https://samenwerkruimten.rijksweb.nl/ruimtes/ICCIO/ICCIO%20Documenten/02.%20Vergaderstukken%202015/20150311/2.b%20Leidraad%20beveiligingseisen%20en%20accreditatieproces%20ODC's_versie%201.0.pdf Leidraad Datacenters Staatsgeheim (via Rijksportaal)]   +
B
<strong>BIR2017</strong> *De BIR2017 is beschikbaar via het Rijksportaal *[[Media:BIR2017-FAQs.pdf | Veel gestelde vragen over BIR2017]] *[[Media:BIR2017-transitieplan.pdf | BIR2017 transitieplan - Van BIR:2012 naar BIR2017]] *[[Media:Quickscan BIR2017 versie 1.pdf | BIR2017 Quickscan]] <br> <strong>BIR:2012</strong> *De BIR2012 is beschikbaar via het Rijksportaal *[[Media:04. B QuickScan BIR 20140121 v10-1-.pdf | BIR2012 Quick Scan]] *[[Media:BIR Operationele Handreiking v1 0.pdf | BIR Operationele handreiking]] *[[Media:04. A BIR explainprocedure 1.0 voor ICCIO-1-.pdf | BIR Comply or Explain procedure]]  +
[https://rijksportaal.overheid-i.nl/onderwerpen/kaders/artikelen/rijksbreed-bedrijfsvoeringsbeleid/facilitair-en-huisvestingsbeleid/beleidsontwikkeling-faciliteiten-en-huisvesting/tpaw-bytes-bring-your-own-device.html Documentatie rond BYOD (via Rijksportaal)]  +
*[[Media:Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid de 7 normen versie 1.1.pdf | Baseline: de 7 normen versie 1.1]] *[http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/ciskerntaken/cisrijksbreed/cisorganisatieenbedrijfsvoering/cisinformatiesering/cisbeleidskaders_inofmratisering/cisinformatiehuishouding/cisbaseline_informatiehuishouding Documentatie op Rijksweb] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29362-156.html kamerstuk 29362-156]   +
[[Media:Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid de 7 normen versie 1.1.pdf]]  +
[http://www.e-overheid.nl/onderwerpen/over-de-e-overheid/basisinfrastructuur-i-nup]  +
[[media:Beleidskader samenwerkfunctionaliteit - Definitief2.pdf | Document beleidskader SWF]]  +
[http://wetten.overheid.nl/BWBR0004976/geldigheidsdatum_25-11-2013 Besluit informatievoorziening in de rijksdienst 1990 (Besluit IVR 1990)]  +
[http://wetten.overheid.nl/BWBR0033507 Besluit VIR-BI]  +
[http://wetten.overheid.nl/BWBR0033512 Tekst Beveiligingsvoorschrift Rijk]  +
C
*[http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/ciskerntaken/cisrijksbreed/cisorganisatieenbedrijfsvoering/cisinformatiesering/cisbeleidskaders_inofmratisering/cisgovernance/cisinrichting_cio_stelsel___rol_departementale_cio Toelichting op Rijksportaal] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-135.html kamerstuk 26643-135] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-172.html kamerstuk 26643-172] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-156.html kamerstuk 26643-156] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-121 kamerstuk 26643-121] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-128.html kamerstuk 26643-128] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-282-n1 kamerstuk 26643-282-n1] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33326-13.html kamerstuk 33326-13] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-21178.html staatscourant 2015-21178]   +
[https://samenwerkruimten.rijksweb.nl/ruimtes/cru/VerminderingRijksinkooppuntenenVraagbundeling/Achtergrondinformatie/20100726%20Handboek%20voorstudie%20categoriemanagement.pdf Definitie op Rijksweb (alleen toegankelijk voor Rijksambtenaren)]  +
D
[[media:Functionele doelarchitectuur DWR - Definitief.pdf | Document Functionele Doelarchitectuur DWR]]  +
[[Media:Toetsingskader DWR - Definitief.pdf | Document Toetsingskader DWR]]  +
[[Media:Programma van eisen DWR-Zoeken - Definitief.pdf]]  +
[http://www.noraonline.nl/wiki/Begrippenkader NORA Begrippenkader]  +
*[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-121.html kamerstuk 26643-121] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-128.html kamerstuk 26643-128]   +
*[[media:Doelarchitectuur DWR-Zoeken - Definitief.pdf | Document Doelarchitectuur DWR Zoeken]] *[[Media:Programma van eisen DWR-Zoeken - Definitief.pdf | Document Programma van Eisen DWR Zoeken]]   +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:17.