Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Eigenschap:Contactpersoon

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Naam en Contactgegevens
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Uitleg over de eigenschap

Naam en contactgegevens. Niet altijd is het mogelijk of toegestaan om de naam van een persoon op te geven. In dat geval geldt de algemene benoeming van een organisatie(afdeling) of een functie.

Gebruikt door

  • Bron (strategisch bronmateriaal)

Afstemming NORA

Overeenkomstig in gebruik.

Showing 10 pages using this property.
A
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen  +
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen  +
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen  +
B
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  +
Ministerie van Binnenlandse Zaken  +
G
P
Bestuursondersteuning Bestuurszaken DGOBR  +
R
drs. Saskia J. Stuiveling,president dr. Ellen M.A. van Schoten RA,secretaris  +
W
Ministerie van Veiligheid en Justitie  +
Ministerie van Algemene Zaken  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:16.