Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eigenschap:Contactpersoon

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Naam en Contactgegevens
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Uitleg over de eigenschap

Naam en contactgegevens. Niet altijd is het mogelijk of toegestaan om de naam van een persoon op te geven. In dat geval geldt de algemene benoeming van een organisatie(afdeling) of een functie.

Gebruikt door

  • Bron (strategisch bronmateriaal)

Afstemming NORA

Overeenkomstig in gebruik.

Showing 10 pages using this property.
A
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen  +
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen  +
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen  +
B
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  +
Ministerie van Binnenlandse Zaken  +
G
P
Bestuursondersteuning Bestuurszaken DGOBR  +
R
drs. Saskia J. Stuiveling,president dr. Ellen M.A. van Schoten RA,secretaris  +
W
Ministerie van Veiligheid en Justitie  +
Ministerie van Algemene Zaken  +
EAR Online