Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Eigenschap:Vertrouwelijk

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Ja, Nee
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Checkbox
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Is de informatie vertrouwelijk of niet?
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Uitleg over de eigenschap

Geeft aan of bepaalde informatie wel of niet vertrouwelijk is. Vertrouwelijke informatie wordt alleen beschikbaar gesteld via de Samenwerkingsfaciliteit op Rijksweb.

Gebruikt door

  • Bron (Strategisch bronmateriaal)

Afstemming NORA

NORA heeft geen overeenkomstige eigenschap benoemd.

Showing 20 pages using this property.

2 gerelateerde entiteiten weergegeven.

Het verzoek wordt verwerkt en kan even duren. Voorbereiden ...
{ "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA", "constraints": { "type_constraint": "_txt", "allowed_values": [ "Ja", "Nee" ] } }

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:17.