Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eigenschap:Atlas

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Booleaans
Geldige waarden
:
Ja, Nee
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Radiobutton
Initiële waarde
:
Nee
Verplicht veld
:
Ja
Toelichting op formulier
:
Geef aan of dit een bestuurlijke "top-afspraak" is.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Toelichtende omschrijving van de eigenschap

Als het betreffende element is opgenomen in de atlas voor Bestuurders, moet de waarde van deze eigenschap 'Ja' zijn.

Showing 10 pages using this property.
The request is being processed and may take a moment. Voorbereiden ...
{ "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA", "constraints": { "type_constraint": "_boo", "allowed_values": [ "Ja", "Nee" ] } }

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 14:16.