Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eigenschap:Atlas

Kennismodel Kennismodel EAR
Type Booleaans
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaan Nee
Weergave op invulformulieren Radiobutton
Defaultwaarde Nee
Toelichting Geef aan of dit een bestuurlijke "top-afspraak" is.
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Toelichtende omschrijving van de eigenschap

Als het betreffende element is opgenomen in de atlas voor Bestuurders, moet de waarde van deze eigenschap 'Ja' zijn.

EAR Online