Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Eigenschap:Voorbeelden

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 2 pages using this property.
D
statement 4: De in het register RIdM geregistreerde personen hebben de mogelijkheid tot inzage in de inhoud en het gebruik van de gegevens die over hen zijn vastgelegd.  +
G
Cloud consumers zijn afnemers van de 3 soorten van cloud diensten uit de GRC. Voorbeelden van diensten zijn: #Opslag en rekenkracht (IAAS) #Toegangsbeheer of integratiefaciliteiten (PAAS) #Email en Office (bijvoorbeeld DWR uit de GRC) of een denkbeeldige P-direkt app uit de RAS (SAAS).  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:17.