Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

GRC: EU afspraken inzake Cloudstandaarde

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDGRC16
StellingCloud standaarden zijn van groot belang en noodzakelijk.
Toelichting rationaleMomenteel zijn er nog geen vastgestelde cloud standaarden. Het is zaak tijdig in te spelen op ontwikkelingen op dit terrein. Zo is de selectie en vaststelling van cloud standaarden op Europees niveau in volle gang, mogelijk heeft dit al tot resultaten geleid.. ETSI (European Telecommunications Standards Institute) heeft van de Europese Commissie (EC) de opdracht gekregen om cloud standaarden te selecteren die we in Europa adopteren.
Toelichting implicatiesVanuit BZK wordt de Nederlandse inbreng in ETSI verband georganiseerd. Op dit moment zijn er nog geen vastgestelde cloud standaarden. De planning is dat er aan het einde van 2013 een set aan afgesproken cloud standaarden is.
StatusAfgevoerd
Datum-geldig-vanaf2014/02/01
Datum-laatste-wijziging2015/02/09
Datum-afgevoerd2015/02/09
Versiebeheer150209 - Feitelijk is dit geen principe. Daarnaast tref je in NORA al principes m.b.t. standaarden aan.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
GRC: EU afspraken inzake CloudstandaardeRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:08.