Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

EAR: Signaleren en bestrijden discontinuiteit

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDEAR05
StellingRD-organisaties zorgen voor tijdige signalering en bestrijding van mogelijke discontinuïteit in de dienstverlening.
InformatiseringsdomeinWerkplekdiensten, Toegangsdiensten, Applicatiediensten, Documentdiensten, Gegevensdiensten, Connectdiensten, Datacenterdiensten
Toelichting rationaleDe beschikbaarheid van diensten voor afnemers, zowel voor burgers en bedrijven als voor ketenpartners, moet zijn geborgd. De continuïteit van de dienstverlening is afhankelijk van de betrokken RD-medewerkers en systemen. Omdat mensen en systemen niet onfeilbaar zijn, is het noodzakelijk dat mogelijke continuïteitsproblemen tijdig worden onderkend en bestreden.
Toelichting implicatiesAllereerst moet een RD-organisatie maatregelen treffen om discontinuïteit in de dienstverlening te voorkomen dan wel zo vroeg mogelijk te signaleren. Eventuele discontinuïteit moet de RD-organisatie zo snel mogelijk kunnen herstellen.
StatusAfgevoerd
Datum-geldig-vanaf2014/02/01
Datum-laatste-wijziging2015/05/26
Datum-afgevoerd2015/05/26
Versiebeheer150526 - Dit principe is in iets andere bewoordingen hetzelfde als NORA principe AP35. Het principe komt daarom te vervallen.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:08.