Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Sourcing Een eenduidig en transparant keuzeproces

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDSourcing04
StellingDe Rijksdienst hanteert een eenduidig en transparant proces voor sourcing gerelateerde keuzes en besluiten.
InformatiseringsdomeinSourcing
Toelichting rationaleHet Kabinet heeft de behoefte alle sourcingstrajecten binnen de Rijksoverheid transparant en beargumenteerd, op basis van solide overwegingen, te laten verlopen. Belangrijke uitgangspunten daarvan zijn de koppeling van sourcing aan businessdoelen, het streven naar lagere kosten, concentratie van de bedrijfsvoering en een eenduidig en transparant keuzeproces, waardoor hergebruik wordt gestimuleerd op basis van een aantal principes. Met deze aanpak worden ook het leereffect, vergelijkbaarheid van sourcingstrajecten, de reproduceerbaarheid en het bijstellen van de strategische uitgangspunten geborgd.
Toelichting implicaties
  • Het Rijk hanteert een afwegingskader (zie hoofdstuk 4 van het document) waarin nieuwe sourcingstrajecten voor generieke ICT binnen het Rijk worden getoetst aan de sourcingsprincipes.
  • De Enterprise Architectuur Rijk is leidend bij de keuzen die worden gemaakt.
  • Politieke/ bestuurlijke en juridische kaders (wet- en regelgeving) ten aanzien van sourcing zijn leidend. Echter zuiver politieke, bestuurlijke en/of juridische keuzes voor uitbesteding gaan ook altijd vergezeld van een business case, opdat duidelijk blijft welke gevolgen beslissingen hebben.
StatusVastgesteld
Datum-geldig-vanaf2014/02/01
Datum-laatste-wijziging2015/09/01
Versiebeheer150901 - Integrale beschrijvingen omgezet naar juiste componenten in stelling, rationale en implicaties. Alles met behoud van de betekenis zoals beschreven in Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Sourcing Een eenduidig en transparant keuzeprocesGeabstraheerd van bron
Sourcing Een eenduidig en transparant keuzeprocesRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 14:13.