Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Sourcing Een eenduidig en transparant keuzeproces

Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.


Eigenschappen

ID Sourcing04
Stelling De Rijksdienst hanteert een eenduidig en transparant proces voor sourcing gerelateerde keuzes en besluiten.
Toelichting rationale Het Kabinet heeft de behoefte alle sourcingstrajecten binnen de Rijksoverheid transparant en beargumenteerd, op basis van solide overwegingen, te laten verlopen. Belangrijke uitgangspunten daarvan zijn de koppeling van sourcing aan businessdoelen, het streven naar lagere kosten, concentratie van de bedrijfsvoering en een eenduidig en transparant keuzeproces, waardoor hergebruik wordt gestimuleerd op basis van een aantal principes. Met deze aanpak worden ook het leereffect, vergelijkbaarheid van sourcingstrajecten, de reproduceerbaarheid en het bijstellen van de strategische uitgangspunten geborgd.
Toelichting implicaties
  • Het Rijk hanteert een afwegingskader (zie hoofdstuk 4 van het document) waarin nieuwe sourcingstrajecten voor generieke ICT binnen het Rijk worden getoetst aan de sourcingsprincipes.
  • De Enterprise Architectuur Rijk is leidend bij de keuzen die worden gemaakt.
  • Politieke/ bestuurlijke en juridische kaders (wet- en regelgeving) ten aanzien van sourcing zijn leidend. Echter zuiver politieke, bestuurlijke en/of juridische keuzes voor uitbesteding gaan ook altijd vergezeld van een business case, opdat duidelijk blijft welke gevolgen beslissingen hebben.
Status Vastgesteld
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/09/01
Versiebeheer 150901 - Integrale beschrijvingen omgezet naar juiste componenten in stelling, rationale en implicaties. Alles met behoud van de betekenis zoals beschreven in Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk.


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Sourcing Een eenduidig en transparant keuzeproces Geabstraheerd van bron
Sourcing Een eenduidig en transparant keuzeproces Realiseert


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online