Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

RAS: beheerbaar

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

ID RAS09
Stelling Het technisch ontwerp van de RAS is inpasbaar binnen de al bestaande generieke ICT infrastructuur voor de DWR.
Informatiseringsdomein Applicatiediensten
Toelichting rationale De RAS kan gebruik maken van al bestaande bouwstenen binnen de generieke werkomgeving
Status Afgevoerd
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/04/01
Datum-afgevoerd 2015/04/01
Versiebeheer 150401 - Geen principe, maar toepassing van algemene principes hergebruik. Het is daarmee een ontwerpeis van de RAS oplossing en maakt deel uit van de oplossingsarchitectuur c.q. ontwerp.

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
RAS: beheerbaar Realiseert

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt


EAR Online