Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

DWR-FDA: To concentrate or not to concentrate

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDDWR-FDA06
StellingEén grote IV-infrastructuur of een samenhangende federatie van IV-infrastructuren. Een vraag die niet eenvoudig is te beantwoorden en waar bestuurlijke en inhoudelijke discussie voor nodig is.
InformatiseringsdomeinNee
Toelichting rationaleVoor het verdere verloop van de rijks ICT-projecten en vooral om er zeker van te zijn dat de projecten in de juiste samenhang worden uitgevoerd, is het belangrijk om helder vast te stellen:

- Waar wordt geconsolideerd tot één (deel-)infrastructuur? - Waar en waarom wordt gekozen voor federeren?

- Wat kan wel als wordt gefedereerd? En wat niet?
StatusAfgevoerd
Datum-geldig-vanaf2014-02-01
Datum-laatste-wijziging2015-02-05
Datum-afgevoerd2015-02-05
Versiebeheer150205 - Dit is geen principe maar een vraag uit de functionele doelarchitectuur DWR. Overigens wordt deze vraag beantwoord door top10-afspraak (i-Atlas) Afspraak - Organisatie inrichten op basis van concern Rijk

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
DWR-FDA: To concentrate or not to concentrateRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 okt 2022 om 17:17.