Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DWR-Zoeken: eisen

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

ID DWR-Zoeken05
Stelling Aansluitvoorwaarden.
Informatiseringsdomein Documentdiensten, Gegevensdiensten
Status Afgevoerd
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/03/13
Datum-afgevoerd 2015/03/13
Versiebeheer 150313 - Uit de doelarchitectuur is af te leiden dat dit principe moet gaan over aansluitvoorwaarden. Het is feitelijk een implicatie van principe 1 en als zodanig ook verwerkt in de implicaties van 1. Het principe vervalt dus. Actiepunt: Wel moeten de aansluitvoorwaarden nog in de EAR worden opgenomen bij de bouwsteen, er van uitgaande dat die voorwaarden er ook zijn.

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
DWR-Zoeken: eisen Realiseert

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt


EAR Online