Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DWR-Zoeken: eisen

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDDWR-Zoeken05
StellingAansluitvoorwaarden.
InformatiseringsdomeinDocumentdiensten, Gegevensdiensten
StatusAfgevoerd
Datum-geldig-vanaf2014/02/01
Datum-laatste-wijziging2015/03/13
Datum-afgevoerd2015/03/13
Versiebeheer150313 - Uit de doelarchitectuur is af te leiden dat dit principe moet gaan over aansluitvoorwaarden. Het is feitelijk een implicatie van principe 1 en als zodanig ook verwerkt in de implicaties van 1. Het principe vervalt dus. Actiepunt: Wel moeten de aansluitvoorwaarden nog in de EAR worden opgenomen bij de bouwsteen, er van uitgaande dat die voorwaarden er ook zijn.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
DWR-Zoeken: eisenRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 14:07.