Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

RAS: beschikbaar

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDRAS07
StellingInrichting en ontwerp van de RAS zijn afgestemd op de met afnemers afgesproken norm voor beschikbaarheid.
InformatiseringsdomeinApplicatiediensten
Toelichting rationaleTypisch voor de RAS is dat deze op elk willekeurig tijdstip te gebruiken moet zijn door een gebruiker, ongeacht de locatie van de gebruiker of het tijdstip van gebruik.
StatusAfgevoerd
Datum-geldig-vanaf2014/02/01
Datum-laatste-wijziging2015/04/01
Datum-afgevoerd2015/04/01
Versiebeheer150401 - Geen principe, maar toepassing van NORA afgeleid principes AP28. Het maakt deel uit van de oplossingsarchitectuur c.q. ontwerp van RAS.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
RAS: beschikbaarRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:11.