Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

RAS: beschikbaar

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

ID RAS07
Stelling Inrichting en ontwerp van de RAS zijn afgestemd op de met afnemers afgesproken norm voor beschikbaarheid.
Informatiseringsdomein Applicatiediensten
Toelichting rationale Typisch voor de RAS is dat deze op elk willekeurig tijdstip te gebruiken moet zijn door een gebruiker, ongeacht de locatie van de gebruiker of het tijdstip van gebruik.
Status Afgevoerd
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/04/01
Datum-afgevoerd 2015/04/01
Versiebeheer 150401 - Geen principe, maar toepassing van NORA afgeleid principes AP28. Het maakt deel uit van de oplossingsarchitectuur c.q. ontwerp van RAS.

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
RAS: beschikbaar Realiseert

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt


EAR Online