Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

RAS:deelbaar

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDRAS04
Stellingde RAS is een generieke voorziening die is ingericht volgens de door de afnemers in gezamenlijkheid vastgestelde gebruikerseisen, en voor meerdere afzonderlijke besturingssystemen waarvoor een beheerde werkplek bestaat.
InformatiseringsdomeinApplicatiediensten
Toelichting rationaleDe toegang tot de RAS voor niet beheerde werkplekken wordt echter vooralsnog niet uitgesloten.
StatusAfgevoerd
Datum-geldig-vanaf2014/02/01
Datum-laatste-wijziging2015/04/01
Datum-afgevoerd2015/04/01
Versiebeheer150401 - Geen principe, maar een functionele eis en ontwerpeis voor de RAS oplossing. De eis geeft o.a. invulling aan NORA principe AP19. Het maakt deel uit van de oplossingsarchitectuur c.q. ontwerp van RAS.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
RAS:deelbaarRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:11.