Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

GRC: verrekening

Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.


Eigenschappen

ID GRC02
Stelling GRC-aanbieders belasten het gebruik van hun dienstverlening periodiek door naar groepen eindgebruikers.
Toelichting rationale De verrekenwijze door GRC-aanbieders vindt plaats op grond van doorbelasting van gebruik en leidt tot minimale administratieve lasten. (bevinding KPMG-onderzoek i.o.v. BZK).
Toelichting implicaties Transparantie in de opbouw van de kostprijs en een direct financieel inzicht in de eigen afname dient onderdeel te zijn van het verrekenproces van de GRC diensten. Meerdere GRC-aanbieders vraagt om kostprijsharmonisatie en dus de afstemming van de verschillende kostprijsmodellen, of idealiter de consolidatie van de kostprijsmodellen.
Status Vastgesteld
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/02/09
Versiebeheer 150209 - Tekst is aangepast. Inhoudelijk geen wijziging.


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
GRC: verrekening Realiseert


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online