Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

GRC: verrekening

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDGRC02
StellingGRC-aanbieders belasten het gebruik van hun dienstverlening periodiek door naar groepen eindgebruikers.
InformatiseringsdomeinCloud
Toelichting rationaleDe verrekenwijze door GRC-aanbieders vindt plaats op grond van doorbelasting van gebruik en leidt tot minimale administratieve lasten. (bevinding KPMG-onderzoek i.o.v. BZK).
Toelichting implicatiesTransparantie in de opbouw van de kostprijs en een direct financieel inzicht in de eigen afname dient onderdeel te zijn van het verrekenproces van de GRC diensten. Meerdere GRC-aanbieders vraagt om kostprijsharmonisatie en dus de afstemming van de verschillende kostprijsmodellen, of idealiter de consolidatie van de kostprijsmodellen.
StatusVastgesteld
Datum-geldig-vanaf2014/02/01
Datum-laatste-wijziging2015/02/09
Versiebeheer150209 - Tekst is aangepast. Inhoudelijk geen wijziging.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
GRC: verrekeningRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
EAR Online