Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

IB: Gegevensbeveiliging samen met netwerkbeveiliging

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

ID IB04
Stelling De Rijksdienst hanteert gegevensbeveiliging naast netwerkbeveiliging.
Informatiseringsdomein Informatiebeveiliging
Toelichting rationale Het steeds meer koppelen van informatiesystemen van verschillende ketenpartners vraagt om een aanvulling van netwerkbeveiliging door gegevensbeveiliging. Doordat daardoor hogere eisen aan identificatie en autorisatie van gebruikers worden gesteld kunnen door middel van gegevensbeveiliging gegevens op maat beschikbaar gemaakt worden voor hen die toegang moeten hebben en afgeschermd blijven voor diegenen die geen toegang moeten hebben. Zo wordt ook plaats- en tijdonafhankelijk werken beter gefaciliteerd.
Toelichting implicaties Perimeterbeveiliging (het bouwen van grote muren rond digitale netwerken) en apparaat beveiliging zijn weliswaar nog steeds populaire maatregelen, maar op hun retour. De Rijksdienst moet zich daarom orienteren op de markt en op zoek gaan naar produkten die het bijvoorbeeld onmogelijk of moeilijk maken voor ongeautoriseerden om informatie lezen die niet voor hen bestemd is.
Status Vastgesteld
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/05/20
Versiebeheer 150520 - Dit principe is samengevoegd met GRC05.

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
IB: Gegevensbeveiliging samen met netwerkbeveiliging Realiseert
IB: Gegevensbeveiliging samen met netwerkbeveiliging Geabstraheerd van bron

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt


EAR Online