Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

RAS: schaalbaar

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

ID RAS08
Stelling De voor de distibutiedienst van de RAS benodigde hard- en software wordt volgens een schaalbaar model ingericht.
Informatiseringsdomein Applicatiediensten
Toelichting rationale De schaalbaarheid van het model waarop de RAS is gebaseerd is afgestemd op de geplande omvang van het CRD programma, in het bijzonder project 7. Bij een veranderende scope dient de schaalbaarheid opnieuw te worden beoordeeld op de consequenties. De schaalbaarheid wordt ook bepaald door de scope van de onderliggende architecturen, te weten DWR en GRC.
Status Afgevoerd
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/04/01
Datum-afgevoerd 2015/04/01
Versiebeheer 150401 - Geen principe, maar een requirement van de oplossing RAS. De eis betreft een eis op gebied van softwarekwaliteit, waarvoor mogelijk generieke afspraken mogelijk zijn. Op de wijzigingsdatum zijn er geen generieke afspraken op rijksniveau of landelijk niveau bekend.

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
RAS: schaalbaar Realiseert

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt


EAR Online