Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

RAS: schaalbaar

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDRAS08
StellingDe voor de distibutiedienst van de RAS benodigde hard- en software wordt volgens een schaalbaar model ingericht.
InformatiseringsdomeinApplicatiediensten
Toelichting rationaleDe schaalbaarheid van het model waarop de RAS is gebaseerd is afgestemd op de geplande omvang van het CRD programma, in het bijzonder project 7. Bij een veranderende scope dient de schaalbaarheid opnieuw te worden beoordeeld op de consequenties. De schaalbaarheid wordt ook bepaald door de scope van de onderliggende architecturen, te weten DWR en GRC.
StatusAfgevoerd
Datum-geldig-vanaf2014/02/01
Datum-laatste-wijziging2015/04/01
Datum-afgevoerd2015/04/01
Versiebeheer150401 - Geen principe, maar een requirement van de oplossing RAS. De eis betreft een eis op gebied van softwarekwaliteit, waarvoor mogelijk generieke afspraken mogelijk zijn. Op de wijzigingsdatum zijn er geen generieke afspraken op rijksniveau of landelijk niveau bekend.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
RAS: schaalbaarRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:11.