Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DWR-Zoeken: Doel zoekdienst

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

ID DWR-Zoeken01
Stelling DWR-Zoeken is de standaard generieke zoekdienst van het Rijk voor ontsluiting van bij het Rijk digitaal beschikbare informatie. xxx DWR-Zoeken is dé zoekdienst van het Rijk xxx
Informatiseringsdomein Applicatiediensten, Documentdiensten, Gegevensdiensten
Toelichting rationale De generieke zoekdienst maakt het mogelijk informatie rijksbreed in samenhang te ontsluiten. De generieke zoekdienst dwingt uniformiteit af die leidt tot kostenefficiëntie. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de I-strategie: één ICT-infrastructuur voor het Rijk.
Toelichting implicaties - Rijksorganisaties gebruiken de generieke zoekdienst in applicaties voor het zoeken en vinden van relevante informatie.

- Rijksorganisaties sluiten hun informatiebronnen aan op de generieke zoekdienst.

- Informatiebronnen voldoen aantoonbaar aan de kwalitatieve voorwaarden voor aansluiten op DWR zoeken
Beschrijving Het Rijk werkt toe naar één generieke zoekdienst die flexibel inzetbaar is, zowel in aan te sluiten bronnen als ook in doelgroepen (en bijbehorende user interfaces). Applicaties binnen de rijksdienst zijn verplicht zoekdiensten af te nemen van DWR-Zoeken. Departementale zoekdiensten worden afgebouwd.
Status Afgevoerd
Datum-geldig-vanaf 2015/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/03/13
Datum-afgevoerd 2015/03/13
Versiebeheer 150313 - Kan vervallen omdat het toepassing is van het principe van hergebruik. Dit is geen zelfstandig principe dat overstijgend is aan deze oplossing zelf. DWR-Zoeken is als i-dienst opgenomen op de agenda van het Rijksregister Generieke i-diensten. Zie DWR Zoeken. De status van deze i-dienst is onduidelijk.

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
DWR-Zoeken: Doel zoekdienst Realiseert

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt


EAR Online