Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Sourcing Van uitbesteden van taken naar afnemen van diensten

Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.


Eigenschappen

ID Sourcing07
Stelling De Rijksdienst voert geen i-taken uit, maar neemt deze als dienst af.
Toelichting rationale De rijksdienst verkeert in een stadium waarin zij steeds minder zelf taken uitvoert en deze in toenemende mate uitbesteedt aan het bedrijfsleven. Dat geldt ook op I- gebied. De markt op dit gebied is sterk in ontwikkeling. Waar leveranciers vroeger veelal technische (deel)producten aanboden die door klanten zelf moesten worden geassembleerd, worden tegenwoordig steeds vaker meeromvattende integrale functionele diensten aangeboden. In het licht van die trend wordt het minder zinvol om bestaande I-taken en -processen van de rijksdienst als zodanig uit te besteden en ligt de toekomst in het afnemen van functionele diensten. Dat heeft het voordeel dat de rijksdienst zich minder hoeft te bekommeren om het 'hoe' van de ontwikkeling en het beheer van techniek, maar zich kan richten op strategische doelen en functionele eisen aan de dienstverlening. De dienstverlening wordt daarmee een 'black box', die resultaatgericht kan worden aangestuurd. Op die wijze kan de rijksdienst zich ontwikkelen van een uitvoerende naar een regisserende organisatie. Dit veranderproces kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het efficiënter en compacter worden van de rijksdienst.
Toelichting implicaties
  • Programma’s van eisen bij aanbestedingen formuleren in eisen en wensen t.a.v. functionaliteit, kwaliteit en kosten.
  • Kaders in aanbestedingen t.a.v. architectuur, beveiliging, inkoop etc. rijksbreed standaardiseren.
  • Als opdrachtgever onder aanneming bij de opdrachtnemer vooraf toetsen op consequenties voor de gestelde eisen of het gebruik van de dienst.
  • Voor de start van de aanbesteding heldere afspraken maken over onder aanneming en vervolg sourcing.
Status Vastgesteld
Datum-geldig-vanaf 2015/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/09/01
Versiebeheer 150901 - Integrale beschrijvingen omgezet naar juiste componenten in stelling, rationale en implicaties. Alles met behoud van de betekenis zoals beschreven in Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk.


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Sourcing Van uitbesteden van taken naar afnemen van diensten Geabstraheerd van bron
Sourcing Van uitbesteden van taken naar afnemen van diensten Realiseert


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online