Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

GRC: Governance uitwerken

Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.


Eigenschappen

ID GRC11
Stelling

Duidelijkheid over wie welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft en hoe governance processen eruit zien.

Voor elke clouddienst zijn de verantwoordelijkheden beschreven en gepubliceerd in dienstverleningsovereenkomsten.
Toelichting rationale Het moet voor gebruikers (consumers) duidelijk zijn hoe ze cloud diensten kunnen afnemen. Men moet weten op welke manier het gebruik van cloud diensten wordt doorbelast. Bijna alle cloud diensten kunnen geautomatiseerd worden afgenomen, zonder menselijke tussenkomst. Echter het moet duidelijk zijn, bij wie of welke organisatie men terecht kan voor customer support en hoe customer support werkt.
Toelichting implicaties

De organisatie moet helder maken

 1. Wie de cloud providers van de GRC zijn
 2. Wie verantwoordelijk is voor de 4 rekencentra
 3. Hoe de indeling en verdeling eruit ziet van verzorgingsgebieden
 4. Wie welke cloud diensten levert
 5. Of onderlinge concurrentie gestimuleerd wordt doordat bijvoorbeeld rekenkracht vanuit verschillende ICT dienstverleners geleverd kan worden.
 6. Wie de rol van Auditor op zich neemt, en welke taken tot die rol gaan behoren.
 7. Wie de rol van Cloud broker vervult. Dit is een organisatorische maar ook technische rol. Organisatorisch in de zin dat de cloud broker feite de organisatie is met wie een GRC contract wordt afgesloten. De cloud broker is de intermediair. De cloud broker verstuurd namens de providers ook de facturen op basis van gebruik. De cloud broker kan zelf nieuwe diensten creëren door slim bestaande diensten te combineren.
 8. Wie de rol van Cloud carrier vervult. De Cloud carrier is verantwoordelijk voor de connectiviteit en het daadwerkelijke transport van de cloud dienst naar de consumer.
Voorbeelden

Cloud consumers zijn afnemers van de 3 soorten van cloud diensten uit de GRC. Voorbeelden van diensten zijn:

 1. Opslag en rekenkracht (IAAS)
 2. Toegangsbeheer of integratiefaciliteiten (PAAS)
 3. Email en Office (bijvoorbeeld DWR uit de GRC) of een denkbeeldige P-direkt app uit de RAS (SAAS).
Status Afgevoerd
Datum-geldig-vanaf 2014/01/01
Datum-laatste-wijziging 2015/02/09
Datum-afgevoerd 2015/02/09
Versiebeheer 150209 - Dit principe is toepassing NORA principes op gebied van het cluster 'Sturing en Verantwoordelijkheid'


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
GRC: Governance uitwerken Realiseert


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online