Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

DiDu: Gebruik maken van generieke voorzieningen

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDDiDu16
StellingOrganisaties binnen de Rijksoverheid die een bepaalde functionaliteit nodig hebben, zijn verplicht een rijksbrede generieke voorziening te gebruiken, als deze beschikbaar is.
InformatiseringsdomeinDocumentdiensten
Toelichting rationaleHet betreft hier Rijksbrede generieke voorzieningen waarvan bestuurlijk is vastgesteld dat ze rijksbreed toepasbaar zijn en kwalitatief van voldoende niveau. De verplicht te gebruiken voorzieningen zijn opgenomen in de ‘Catalogus generieke I- en ICT-diensten’ en maken als zodanig deel uit van de rijksbrede I-infrastructuur.
StatusAfgevoerd
Datum-geldig-vanaf2014/02/01
Datum-laatste-wijziging2015/02/04
Datum-afgevoerd2015/02/04
Versiebeheer150204 - Is algemeen reeds bestaand basisprincipe, Afspraak - Gebruik beschikbare bouwstenen

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
DiDu: Gebruik maken van generieke voorzieningenRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:08.