Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

CDC: dienstverlening housing

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDCDC03
StellingDe datacentervoorziening Rijk biedt de dienstverlening housing.
InformatiseringsdomeinDatacenterdiensten
Toelichting rationaleHet beleid ICT-infrastructuur zoals beschreven in het programma Compacte Rijksdienst (CRD) heeft tot doel de verbrokkelde ICT-infrastructuur van de rijksdienst een eenheid te laten worden, zoals beschreven in de I-strategie, en daarmee de kosten te drukken.
Toelichting implicatiesDatacenters werken middels zgn. plateaus (housing, hosting en diensten) geleidelijk toe naar gezamenlijk aanbieden van datacenter dienstverlening, waarbij housing het aanbieden van vloeroppervlak, basis bekabeling en facilitaire voorzieningen betreft.
StatusAfgevoerd
Datum-geldig-vanaf2014/02/01
Datum-laatste-wijziging2015/02/09
Datum-afgevoerd2015/05/19
Versiebeheer150519 - Voortschrijdend inzicht. Dit is een functionele eis voor de datacenters van het Rijk. Het is niet een generiek geldende afspraak. 150209 - Tekst aangepast. Inhoudelijk geen wijziging.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
CDC: dienstverlening housingRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


EAR Online