Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

GRC: Effect op ICT personeelsbestand

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDGRC13
StellingPersonele capaciteit is afgestemd op de specifieke eisen die cloud technologie vraagt.
Toelichting rationaleDe hoeveelheid technieken en technologie die wordt gebruikt om de GRC te bouwen leidt tot een evolutie van benodigde kennis, kunde en vaardigheden van het IT beheer en de bijhorende rollen en functies. De traditionele beheerder heeft deze kennis meestal niet en niet iedereen zal in staat blijken dit hoge kennisniveau te bereiken. Een uitdaging voor het ontwikkelen van de GRC en het exploiteren ervan is het cloud kennisniveau binnen de overheid omhoog te krijgen. Voldoende tijd is nodig om medewerkers die dit aankunnen naar het gewenste kennisniveau te begeleiden dan wel deze kennis in voldoende mate binnen te halen.
Toelichting implicatiesCloud maakt het ICT-landschap voor het Rijk eenvoudiger en goedkoper omdat gemakkelijker toegang tot meer ICT diensten kan worden verkregen door meer departementen en er tegelijkertijd veel minder mensen nodig zijn voor het beheren van de infrastructuur. Dit leidt tot een aanzienlijke reductie van het aantal benodigde beheerders bij het inzetten van Cloud technologie door de noodzaak van veel hoger (en dus duurder) gekwalificeerd personeel dan op dit moment het geval is. Tijdig actie hierop nemen is van groot belang.
StatusAfgevoerd
Datum-geldig-vanaf2014/02/01
Datum-laatste-wijziging2015/02/09
Datum-afgevoerd2015/02/09
Versiebeheer150526 - Dit principe staat te ver af van het onderwerp informatievoorziening waar de EAR in de huidige vorm voor bedoeld is. Het onderhavige vraagstuk ligt op het terrein van HRM en zal uiteindelijk in een EAR HRM geadresseerd moeten worden. Integratie van EAR vanuit verschillende disciplines verdient aanbeveling op termijn.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
GRC: Effect op ICT personeelsbestandRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:08.