Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

EAR: Waarborgen verantwoording taakuitvoering

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDEAR02
StellingRijksorganisaties waarborgen de verantwoording over hun taakuitvoering.
InformatiseringsdomeinOverig
Toelichting rationaleDe rijksorganisaties verkrijgen financiële bestedingsruimte op basis van een (jaarlijkse) begroting van prestaties en/of uit vergoedingen (o.a. leges) naar aanleiding van directe dienstverlening aan afnemers. De besteding van deze gelden en de daarmee bereikte resultaten moeten rijksorganisaties kunnen verantwoorden, zowel naar individuele afnemers (bijv. een uitkeringsgerechtigde) als naar de politiek en de maatschappij als geheel. Rijksorganisaties moeten daarvoor hun interne (administratieve) organisatie zodanig inrichten, dat het altijd duidelijk is welke resultaten zijn/worden behaald en welke medewerkers daarvoor direct en indirect verantwoordelijk zijn. Met een goede verantwoording maakt de Rijksdienst prestaties inzichtelijk en toont daarmee haar maatschappelijk toegevoegde waarde.
Toelichting implicaties
  • Gestructureerd (methodisch) organiseren en werken staan aan de basis van een effectieve taakuitvoering en verantwoording daarover.
  • Aanbestedingen voor inkoop en sourcing van diensten, altijd verantwoorden op basis van een businesscase.
StatusAfgevoerd
Datum-geldig-vanaf2014/02/01
Datum-laatste-wijziging2015/05/26
Datum-afgevoerd2015/05/26
Versiebeheer150526 - Dit principe is niet gericht op informatievoorziening, maar op organisatie in het algemeen. Dit principe is daarom geen principe binnen de scope van de EAR.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:08.