Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

GRC: continuiteit van verbinding centraal

Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.


Eigenschappen

ID GRC10
Stelling Bij de ontwikkeling van het Rijksoverheidsnetwerk moet continuiteit van verbinding centraal staan zodat cloud diensten uit de GRC zijn te gebruiken.
Toelichting rationale Door continuiteit van verbinding centraal te stellen kunnen in het RIjksoverheidsnetwerk, RON, cloud diensten uit de GRC worden gebruikt. Daarnaast is het Rijksoverheidsnetwerk voorbereidt op uitbreiding van de GRC in gebruik en in aanbod.
Toelichting implicaties Voor de realisatie van de GRC is het van belang dat bij het ontwerp en de verdere ontwikkeling van het Rijksoverheidsnetwerk beschikbaarheid van verbinding centraal staat. Wanneer er geen connectivity is kunnen de cloud diensten niet benaderd worden en kan er dus maar beperkt gewerkt worden. Daarnaast is het van belang dat in het ontwerp van RON rekening wordt gehouden met het uitbreiden van de GRC in gebruik en in aanbod van cloud diensten.
Status Afgevoerd
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/02/09
Datum-afgevoerd 2015/02/09
Versiebeheer 150209 - Dit principe vervalt, het is een implicatie van principe GRC07.


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
GRC: continuiteit van verbinding centraal Realiseert


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online