Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

GRC: cloudoplossing kopen i.p.v. bouwen

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDGRC17
StellingBij cloud softwareoplossingen heeft snel kopen de voorkeur boven hergebruik van bestaande oplossingen.
InformatiseringsdomeinCloud
Toelichting rationaleKopen van een cloud oplossing is uitgangspunt voor de GRC, omdat deze wijze sneller tot resultaten leidt, een belangrijk kenmerk van de flexibiliteit en aanpassingsvermogen van cloud en zogenoemde apps. Hierbij kan gekeken worden naar huidige cloud initiatieven binnen de Rijksoverheid. Veel infrastructuur dat in gebruik is heeft al cloud kenmerken (is in feite cloud ready) en is daarmee inzetbaar voor de GRC. Specifiek voor software in de vorm van apps sluit oplossingen kopen aan bij het uiteindelijke scenario zoals Gartner dat in haar advies aan BZK presenteerde: de ICT dienstverleners van de GRC definiëren de API’s op basis waarvan andere partijen apps kunnen bouwen.
Toelichting implicaties
  • De keuze een cloudoplossing te kopen staat haaks op de top10 Afspraak - Gebruik beschikbare bouwstenen. Voor dit type flexibele apps is deze implicatie daarom de 'Leg Uit' bij de voornoemde afspraak.
  • Bepaal of de functionaliteit inderdaad deel uitmaakt van de specifieke groep van cloud softwarevoorzieningen (apps) en gebruik dit ter onderbouwing.
StatusVastgesteld
Datum-geldig-vanaf2014/02/01
Datum-laatste-wijziging2015/02/09
Versiebeheer150209 - Stelling en rationale aangescherpt en verband gelegd met de tegenstrijdigheid met top10 Afspraak - Gebruik beschikbare bouwstenen.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
GRC: cloudoplossing kopen i.p.v. bouwenRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:08.