Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

EAR: Hergebruik bouwstenen

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDEAR06
StellingDe Rijksdienst gebruikt beschikbare bouwstenen.
InformatiseringsdomeinWerkplekdiensten, Toegangsdiensten, Applicatiediensten, Documentdiensten, Gegevensdiensten, Connectdiensten, Datacenterdiensten
Toelichting rationaleHet is niet efficiënt om het wiel steeds opnieuw uit te vinden. Door hergebruik verbetert de efficiency bij de ontwikkeling van bouwstenen en diensten. Daarnaast verbetert het de mogelijkheden op samenwerking tussen RD-organisaties. Voor de ontwikkeling van een dienst bij V&J kan wellicht een bouwsteen gebruikt worden die is ontwikkeld door VWS. Beide RD-organisaties gebruiken dan dezelfde bouwsteen en kunnen daarmee eenvoudig onderling informatie uitwisselen. Een concreet voorbeeld van het ontstaan van een rijksbrede bouwsteen is de ontwikkeling van een oplossing voor centrale ontsluiting van basisregisters voor alle dienstonderdelen van V&J. Deze oplossing wordt zodanig ontwikkeld, dat ze ook herbruikbaar is voor alle andere onderdelen van de Rijksdienst.
Toelichting implicatiesIn het algemeen geldt de volgende voorkeursvolgorde voor de ontwikkeling en implementatie van functionaliteit:
  1. landelijke bouwstenen
  2. rijksbreed generieke bouwstenen
  3. bedrijfsproces generieke bouwstenen
  4. standaard software
  5. maatwerk
Om functionaliteit te kunnen hergebruiken, moeten herbruikbare functies (bouwstenen) uiteraard wel bekend zijn voor ontwikkel- en implementatieprojecten. Een werkend mechanisme voor onderhoud, beheer en publicatie van herbruikbare functionaliteit is in ontwikkeling (maart 2012). Hiervoor is een hergebruiktoets ontwikkeld die ook gebruikt zal worden bij de verdere inrichting van een generieke I-infrastructuur en een Rijksmarktplaats voor herbruikbare voorzieningen. Architecten van RD-organisaties hebben sowieso ook zelf een verantwoordelijkheid bij het vinden van relevante herbruikbare functionaliteit voor het oplossen van vraagstukken.
StatusAfgevoerd
Datum-geldig-vanaf2014/02/01
Datum-laatste-wijziging2015/05/03
Datum-afgevoerd2015/05/03
VersiebeheerDit principe is één van de top 10 afspraken in de iAtlas (Atlas10). Als afgeleid principe is het daarom afgevoerd.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:08.