Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

GRC: data-protectie en applicatiebeveiliging

Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.


Eigenschappen

ID GRC05
Stelling Het is effectiever om informatie te beveiligen in plaats van het beveiligen van infrastructuur en apparaten.
Toelichting rationale Perimeterbeveiliging (het bouwen van grote muren rond digitale netwerken) en apparaat beveiliging zijn weliswaar nog steeds populaire maatregelen, maar hun retour.
Toelichting implicaties De Rijksdienst moet zich orienteren op de markt en op zoek gaan naar produkten die het bijvoorbeeld onmogelijk of moeilijk maken voor ongeautoriseerden om informatie lezen die niet voor hen bestemd is.
Status Afgevoerd
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/02/09
Datum-afgevoerd 2015/02/09
Versiebeheer 150209 - Dit principes vervalt. Dataprotectie is ondergebracht bij IB04.


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
GRC: data-protectie en applicatiebeveiliging Realiseert


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online