Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DWR-FDA: Flexibele werkplekken als doel

Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.


Eigenschappen

ID DWR-FDA02
Stelling

Flexibele werkplekken om: - Nieuwe functionaliteit snel te kunnen toevoegen en beschikbaar te hebben via (mobiele) apparaten. - Te realiseren dat in ieder willekeurig gebouw van de rijksdienst, rijksmedewerkers kunnen aansluiten op het netwerk en dan bij hun informatie kunnen. - Rijksmedewerkers deels zelf te kunnen laten kiezen voor het apparaat dat ze gebruiken.

- Applicaties aan te kunnen bieden vanuit een cloudomgeving via de RijksApplicationStore.
Informatiseringsdomein I-domein totaal
Status Afgevoerd
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/05/06
Datum-afgevoerd 2015/05/06
Versiebeheer 150506 - Afvoeren. Principe is implicatie van EAR08 en EAR20.


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
DWR-FDA: Flexibele werkplekken als doel Realiseert


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online