Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

RON: Eenduidig IP-nummerplan

Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.


Eigenschappen

ID RON05
Stelling Voor het RijksOverheidsNetwerk (RON2.0) i.o. geldt een eenduidig IP-nummerplan op basis van IPv6 voor alle aangesloten netwerken die volgens een nader te bepalen implementatie- en transitiestrategie. IP-nummerplan is nu nog geen gestolde werkelijkheid!
Informatiseringsdomein Connectdiensten
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt

http://new.ipv6-taskforce.nl/wat-is-ipv6/

EAR Online