Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

DWR-FDA: Organisatorische scope Rijksdienst

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDDWR-FDA07
StellingDe organisatorische scopedefinitie van het begrip Rijksdienst is niet helder. Het is noodzakelijk dat op topniveau (CIO-Beraad of ICBR) besloten wordt wat wel en wat niet tot de (organisatorische) scope behoort.
InformatiseringsdomeinI-domein totaal
Toelichting rationaleHelderheid over scopedefinitie betekent dat helder is:

- Welke organisaties worden geacht te voldoen aan de DWR-kaders? - Welke organisaties gastgebruik voor elkaar moeten regelen?

- Voor welke organisaties de eisen rondom werkplekken en applicaties gaan gelden?
StatusAfgevoerd
Datum-geldig-vanaf2014/02/01
Datum-laatste-wijziging2015/02/04
Datum-afgevoerd2015/02/04
Versiebeheer150204 - Dit is geen principe, maar een vraag uit de functionele doelarchitectuur DWR, die beantwoord is met de vaststelling van de EAR: De_Rijksdienst_in_context.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
DWR-FDA: Organisatorische scope RijksdienstRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:07.