Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

EAR: Persoonlijke werkruimte

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDEAR08
StellingDe RD-medewerker kan de door de RD-organisatie verstrekte digitale functionaliteit naar eigen inzicht aanvullen met digitale functionaliteit vanuit het publieke domein.
InformatiseringsdomeinWerkplekdiensten
Toelichting rationaleMet harmonisering van functies (zie principe EAR: Bevordering uitwisselbaarheid) wordt flexibilteit nagestreefd. De werkruimte van de flexibele RD-medewerker moet daarom eveneens flexibel worden. Een RD-medewerker mag in zijn flexibiliteit niet worden belemmerd door functionaliteit die gebonden is een specifieke plaats, tijd, apparaat en/of organisatie. De persoonlijke digitale werkruimte moet invulling geven aan de mate van flexibiliteit die passend is bij de moderne flexibele RD-medewerker, maar is daarbij wel gehouden aan de randvoorwaarden voor registratie en gebruik van onderhavige bedrijfsinformatie.
Toelichting implicatiesFlexibel inzetbare RD-medewerkers moet de mogelijkheid worden geboden om een eigen "persoonlijke digitale werkruimte" samen te stellen, die ‘any place, any time on any device’ oproepbaar is. Het toekomstbeeld is dat de RD-medewerker een vergoeding ontvangt en daarmee digitale services kan inkopen. De RD-organisaties bieden via een webomgeving, (beveiligde) toegang tot relevante functionaliteit (cloud).
StatusAfgevoerd
Datum-geldig-vanaf2014/02/01
Datum-laatste-wijziging2015/05/19
Datum-afgevoerd2015/05/19
Versiebeheer150519 - Dit principe is als algemeen principe van het i-domein werkplekdiensten samengevoegd met DWR-FDA01. Het nieuwe principe is WPD02.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23 nov 2022 om 12:56.