Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

RAS: dienstgericht

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

ID RAS03
Stelling De RAS is als dienst ingericht voor de distributie van software.
Informatiseringsdomein Applicatiediensten
Toelichting rationale De dienst van RAS voorziet in een servicegericht toelatings- en verwijderingsproces voor software. De dienst richt zich dus zowel op de eindgebruiker als de aanbieder van software.
Status Afgevoerd
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/04/01
Datum-afgevoerd 2015/04/01
Versiebeheer 150401 - Dit principe is afgevoerd. Het is een functionele eis voor de RAS, niet een generieke afspraak voor de informatievoorziening van het Rijk.

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
RAS: dienstgericht Realiseert

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt


EAR Online