Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

EAR: Webservice georienteerde architectuur

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

ID EAR17
Stelling De Rijksdienst gebruikt webservices om digitaal informatiediensten uit te wisselen.
Informatiseringsdomein Connectdiensten
Toelichting rationale Een webservice is een application-to-application interface (A2A) die communiceert met behulp van elektronische berichten. De webservice ondersteunt de uitwisseling van informatie(diensten) tussen twee systemen. Met het gebruik van webservices standaardiseert de Rijksdienst de technische uitwisseling van digitale informatiediensten. Naast het hanteren van gezamenlijke, zo mogelijk rijksbrede, afspraken over inhoud en structuur van webservices, draagt het gebruik van deze technologie in belangrijke mate bij aan de interoperabiliteit van de Rijksdienst.
Toelichting implicaties
  • Informatiesystemen van RD-organisaties moeten voor uitwisseling van informatiediensten met andere systemen, gebruik kunnen maken van webservices en aan kunnen sluiten op TCP/IP gebaseerde netwerken zoals Internet.
  • Gebruik wordt gemaakt van vigerende standaarden m.b.t. webservices. Voor de Nederlandse overheid is dit momenteel Digikoppeling.
Beschrijving De berichtuitwisseling kan zowel synchroon als asynchroon verlopen. Bij synchroon berichtenverkeer moeten beide systemen actief verbonden zijn. Bij asynchroon berichtenverkeer kunnen systemen berichten op elk gewenst moment sturen, of het andere systeem nu wel of niet actief verbonden is.
Status Vastgesteld
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/05/26
Versiebeheer 150526 - Geringe aanscherping van rationale. Verder toevoeging van beschrijving synchroon en asynchroon berichtenverkeer.

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
EAR: Webservice georienteerde architectuur Realiseert

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Productcatalogus MFG (Bouwsteen) Realiseert EAR: Webservice georienteerde architectuur
Productcatalogus MFG (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Webservice georienteerde architectuur
EAR Online