Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Productcatalogus MFG

"Diensten, Applicaties, Gegevensopslag" komt niet voor in de lijst (Bedrijfsfuncties, Diensten, Bedrijfsprocessen, Functionaliteit, Semantiek, Uitwisseling, Applicaties, Gegevensopslag, Netwerk, Beveiliging, ...) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Architectuurcomponent".
 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

ID Productcatalogus ManiFestGroep
Beschrijving Overzichtscatalogus van potentieel herbruikbare I-diensten en I-voorzieningen voor de Manifestgroep (MFG) organisaties
Externe informatie https://manifestgroep.pleio.nl/
Architectuurcomponent Diensten, Applicaties, Gegevensopslag
Werkingsgebied BLD, ZBO, RWT
Informatiseringsdomein I-domein totaal
Intern - Extern Intern, Extern
Status Agenda

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Productcatalogus MFG Realiseert principe
Productcatalogus MFG Ondersteunt bedrijfsfunctie

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online