Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Productcatalogus MFG

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

IDProductcatalogus ManiFestGroep
BeschrijvingOverzichtscatalogus van potentieel herbruikbare I-diensten en I-voorzieningen voor de Manifestgroep (MFG) organisaties
Externe informatiehttps://manifestgroep.pleio.nl/
ArchitectuurcomponentDiensten, Applicaties, Gegevensopslag
WerkingsgebiedBLD, ZBO, RWT
InformatiseringsdomeinI-domein totaal
Intern - ExternIntern, Extern
StatusAgenda

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Productcatalogus MFGOndersteunt bedrijfsfunctie
Productcatalogus MFGRealiseert principe

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
EAR Online