Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Uitvoeringsfuncties

 
Bedrijfsfunctie.png
Een bedrijfsfunctie is datgene wat gedaan moet worden om een bedrijfsdoelstelling te bereiken. Het bedrijfsfunctiemodel is de beschrijving welke bedrijfsfuncties worden uitgeoefend om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Deze bedrijfsfuncties worden in hun onderlinge samenhang beschreven. Bedrijfsfuncties worden los gezien van de vraag ‘hoe’ en ‘door wie’. (bron: MARIJ 1.0)

Eigenschappen

BeschrijvingCluster van bedrijfsfuncties dat gericht is op de uitvoering van beleid voor zover dit een rol is van de Rijksdienst. Dit zijn enerzijds dienstverleningsactiviteiten van de Rijksdienst richting burgers, bedrijven en andere overheden, anderzijds activiteiten gericht op het vaststellen dat de handelingen van burgers en bedrijven in lijn zijn met het beleid, wet- en regelgeving en waar nodig interveniëren (handhaving).
Interne informatieBFM:_Primaire_functies

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
UitvoeringsfunctiesBestaat uit

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Ondernemersplein (Bouwsteen)Ondersteunt bedrijfsfunctieUitvoeringsfuncties
Productcatalogus MFG (Bouwsteen)Ondersteunt bedrijfsfunctieUitvoeringsfuncties

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 14:14.