Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Uitvoeringsfuncties

 
Bedrijfsfunctie.png
Een bedrijfsfunctie is datgene wat gedaan moet worden om een bedrijfsdoelstelling te bereiken. Het bedrijfsfunctiemodel is de beschrijving welke bedrijfsfuncties worden uitgeoefend om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Deze bedrijfsfuncties worden in hun onderlinge samenhang beschreven. Bedrijfsfuncties worden los gezien van de vraag ‘hoe’ en ‘door wie’. (bron: MARIJ 1.0)

Eigenschappen

Beschrijving Cluster van bedrijfsfuncties dat gericht is op de uitvoering van beleid voor zover dit een rol is van de Rijksdienst. Dit zijn enerzijds dienstverleningsactiviteiten van de Rijksdienst richting burgers, bedrijven en andere overheden, anderzijds activiteiten gericht op het vaststellen dat de handelingen van burgers en bedrijven in lijn zijn met het beleid, wet- en regelgeving en waar nodig interveniëren (handhaving).
Interne informatie BFM:_Primaire_functies

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Uitvoeringsfuncties Bestaat uit

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Ondernemersplein (Bouwsteen) Ondersteunt bedrijfsfunctie Uitvoeringsfuncties
Productcatalogus MFG (Bouwsteen) Ondersteunt bedrijfsfunctie Uitvoeringsfuncties
EAR Online