Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

EAR: Onderscheiden door expertise

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDEAR01
StellingRD-organisaties onderscheiden zich door expertise op het beleidsterrein waarvoor ze verantwoordelijk zijn.
InformatiseringsdomeinNee
Toelichting rationaleMet de concerngedachte streeft de Rijksdienst naar maximalisering van haar efficiency. Daarmee maakt ze capaciteit (geld, mensen en middelen) vrij die ingezet kan worden op verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van haar primaire dienstverlening. Het Rijk als concern impliceert daarom een zo hoog mogelijke eenheid (uniformiteit) in de wijze waarop de taken (diensten) van de RD-organisaties worden bestuurd en georganiseerd naar mensen en middelen. Een RD-organisatie onderscheid zich alleen van collega-organisaties door de unieke expertise die ze heeft met betrekking tot een deel van het takenpakket van de Rijksdienst. Als het gaat om zaken als organisatiestructuur, gebruik van voorzieningen, ondersteuning van primaire bedrijfsfuncties, etc. hanteert de Rijksdienst een uniforme architectuur.
Toelichting implicatiesHet Bedrijfsfunctiemodel Rijksdienst vormt samen met de Modelarchitectuur Rijksdienst een belangrijke basis waarlangs RD-organisaties hun organisatie inrichten. Door uit te gaan van deze uniforme basis, wordt invulling gegeven aan de concerngedachte van de Rijksdienst.
StatusAfgevoerd
Datum-geldig-vanaf2014-02-01
Datum-laatste-wijziging2015-05-26
Datum-afgevoerd2015-05-26
Versiebeheer150526 - Dit principe is geïntegreerd met de top10 afspraak Atlas06 en de top10 afspraak Atlas02. De rationale en de implicaties zijn in Atlas02 en Atlas06 verwerkt. Dit principe EAR01 vervalt daarmee.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Productcatalogus MFG (Bouwsteen)RealiseertEAR: Onderscheiden door expertise
Productcatalogus MFG (Bouwsteen)Realiseert principeEAR: Onderscheiden door expertise


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 okt 2022 om 17:15.