Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

EAR: Efficiencyperspectief bij interne diensten

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDEAR03
StellingDiensten aan RD-medewerkers zijn opgezet vanuit efficiencyperspectief.
InformatiseringsdomeinOverig
Toelichting rationaleDienstverlening vanuit het perspectief van de afnemer is een belangrijk principe voor de overheid in het algemeen. De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) omschrijft dit in principe AP19. Een goed op (individuele) afnemers afgestemde dienstverlening kan echter conflicterend zijn met efficiencydoelstellingen. Om de maatschappelijke diensten maximaal op te zetten vanuit afnemersperspectief en tegelijkertijd de diensten zo efficiënt mogelijk te verlenen, gaan bij interne dienstverlening (tussen RD-medewerkers) efficiencymaatregelen voor de (individuele) wensen van de interne afnemer.
Toelichting implicaties
  • Standaardisatie van de interne dienst en de aanverwante voorzieningen dragen in belangrijke mate bij aan de gewenste mate van efficiency.
  • Interne dienstverlening gebeurt zoveel mogelijk digitaal.
StatusVastgesteld
Datum-geldig-vanaf2014/02/01
Datum-laatste-wijziging2015/05/26
Versiebeheer150526 - De tekst van de rationale is verrijkt met een link naar NORA AP19. De implicatie is aangevuld met maximalisering van digitale interne dienstverlening.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
EAR: Efficiencyperspectief bij interne dienstenRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
FMIS (Bouwsteen)RealiseertEAR: Efficiencyperspectief bij interne diensten
Gebouwgebonden Installaties (Bouwsteen)RealiseertEAR: Efficiencyperspectief bij interne diensten
Productcatalogus MFG (Bouwsteen)RealiseertEAR: Efficiencyperspectief bij interne diensten
Rijks Incasso Systeem (Bouwsteen)RealiseertEAR: Efficiencyperspectief bij interne diensten
Rijksmarktplaats (Bouwsteen)RealiseertEAR: Efficiencyperspectief bij interne diensten
Rijksoverheid.nl (Bouwsteen)RealiseertEAR: Efficiencyperspectief bij interne diensten
FMIS (Bouwsteen)Realiseert principeEAR: Efficiencyperspectief bij interne diensten
Gebouwgebonden Installaties (Bouwsteen)Realiseert principeEAR: Efficiencyperspectief bij interne diensten
Productcatalogus MFG (Bouwsteen)Realiseert principeEAR: Efficiencyperspectief bij interne diensten
Rijks Incasso Systeem (Bouwsteen)Realiseert principeEAR: Efficiencyperspectief bij interne diensten
Rijksmarktplaats (Bouwsteen)Realiseert principeEAR: Efficiencyperspectief bij interne diensten
Rijksoverheid.nl (Bouwsteen)Realiseert principeEAR: Efficiencyperspectief bij interne diensten

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:08.