Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

EAR: Efficiencyperspectief bij interne diensten

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

ID EAR03
Stelling Diensten aan RD-medewerkers zijn opgezet vanuit efficiencyperspectief.
Informatiseringsdomein Overig
Toelichting rationale Dienstverlening vanuit het perspectief van de afnemer is een belangrijk principe voor de overheid in het algemeen. De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) omschrijft dit in principe AP19. Een goed op (individuele) afnemers afgestemde dienstverlening kan echter conflicterend zijn met efficiencydoelstellingen. Om de maatschappelijke diensten maximaal op te zetten vanuit afnemersperspectief en tegelijkertijd de diensten zo efficiënt mogelijk te verlenen, gaan bij interne dienstverlening (tussen RD-medewerkers) efficiencymaatregelen voor de (individuele) wensen van de interne afnemer.
Toelichting implicaties
  • Standaardisatie van de interne dienst en de aanverwante voorzieningen dragen in belangrijke mate bij aan de gewenste mate van efficiency.
  • Interne dienstverlening gebeurt zoveel mogelijk digitaal.
Status Vastgesteld
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/05/26
Versiebeheer 150526 - De tekst van de rationale is verrijkt met een link naar NORA AP19. De implicatie is aangevuld met maximalisering van digitale interne dienstverlening.

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
EAR: Efficiencyperspectief bij interne diensten Realiseert

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
FMIS (Bouwsteen) Realiseert EAR: Efficiencyperspectief bij interne diensten
Gebouwgebonden Installaties (Bouwsteen) Realiseert EAR: Efficiencyperspectief bij interne diensten
Productcatalogus MFG (Bouwsteen) Realiseert EAR: Efficiencyperspectief bij interne diensten
Rijks Incasso Systeem (Bouwsteen) Realiseert EAR: Efficiencyperspectief bij interne diensten
Rijksmarktplaats (Bouwsteen) Realiseert EAR: Efficiencyperspectief bij interne diensten
Rijksoverheid.nl (Bouwsteen) Realiseert EAR: Efficiencyperspectief bij interne diensten
FMIS (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Efficiencyperspectief bij interne diensten
Gebouwgebonden Installaties (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Efficiencyperspectief bij interne diensten
Productcatalogus MFG (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Efficiencyperspectief bij interne diensten
Rijks Incasso Systeem (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Efficiencyperspectief bij interne diensten
Rijksmarktplaats (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Efficiencyperspectief bij interne diensten
Rijksoverheid.nl (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Efficiencyperspectief bij interne diensten
EAR Online