Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

IB: Integrale aanpak vereist

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDIB08
StellingInformatiebeveiliging vereist een integrale aanpak
InformatiseringsdomeinInformatiebeveiliging
Toelichting rationaleInformatiebeveiliging is één van de kwaliteitsaspecten van het functioneren van de Rijksdienst en moet in relatie worden gezien tot het doel van de gegevensverwerking en overige getroffen maatregelen ter borging van de kwaliteit. Verantwoordelijken voor de verwerking van de informatie dienen zich blijvend af te vragen of de getroffen maatregelen afdoende en op maat zijn.
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
IB: Integrale aanpak vereistRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
EAR Online