Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Sourcing Helder onderscheid tussen kerntaken en perifere taken

Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.


Eigenschappen

ID Sourcing02
Stelling De rijksdienst voert kerntaken in haar informatievoorziening uit in eigen beheer.
Toelichting rationale Bij kritische taken en processen, met directe invloed op de kwaliteit van de dienstverlening, moet het Rijk zelf aan het roer staan en mag daarvoor niet afhankelijk zijn van derde partijen.
Toelichting implicaties
  • Er moeten richtinggevende criteria zijn om te kunnen bepalen of een functie een kernfunctie of een perifere functie is.
  • Er moeten richtinggevende criteria zijn om te kunnen bepalen welke vorm van sourcing geschikt is voor een bepaald type voorziening.
  • Er moet een actueel overzicht zijn van de kernfuncties en de perifere functies m.b.t. informatievoorziening bij de rijksdienst.
Beschrijving

De Rijksdienst heeft niet een eenduidig beeld bij de vraag welke taken op welke wijze gesourced kunnen worden. Het streven is eenduidigheid te bereiken door:

  • definiëren en onderhouden van kerntaken en perifere taken o.g.v. informatievoorziening.
  • definiëren en onderhouden van 'sourcebaarheid' van perifere I-taken.
  • een optimale dynamische mix vast te stellen van wat de rijksdienst beter zelf kan uitvoeren en wat anderen beter kunnen uitvoeren.
De perifere I-taken zijn ingedeeld in kavels die alle, zo mogelijk van anderen betrokken, I-diensten omvatten. De kavelindeling is gebaseerd op de informatiseringdomeinen van de EAR.
Status Vastgesteld
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/09/01
Versiebeheer 150901 - Integrale beschrijvingen omgezet naar juiste componenten in stelling, rationale en implicaties. Alles met behoud van de betekenis zoals beschreven in Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk.


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Sourcing Helder onderscheid tussen kerntaken en perifere taken Geabstraheerd van bron
Sourcing Helder onderscheid tussen kerntaken en perifere taken Realiseert


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online