Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

RAS: toegankelijk

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDRAS10
StellingDe RAS voorziet in een gecontroleerde, locatie- en apparaatonafhankelijke toegang.
InformatiseringsdomeinApplicatiediensten
Toelichting rationaleToegang door personen op basis van autorisaties is alleen mogelijk op basis van digitale identiteiten die vanuit centrale geautoriseerde identity management systemen afkomstig zijn
StatusAfgevoerd
Datum-geldig-vanaf2014/02/01
Datum-laatste-wijziging2015/04/01
Datum-afgevoerd2015/04/01
Versiebeheer150401 - Geen principe, maar functionele eis aan RAS oplossing, tevens toepassing van principes o.g.v. toegangsbeveiliging en werkplekdiensten. Het maakt deel uit van oplossingsarchitectuur c.q. ontwerp van RAS.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
RAS: toegankelijkRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:11.