Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

RAS: toegankelijk

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

ID RAS10
Stelling De RAS voorziet in een gecontroleerde, locatie- en apparaatonafhankelijke toegang.
Informatiseringsdomein Applicatiediensten
Toelichting rationale Toegang door personen op basis van autorisaties is alleen mogelijk op basis van digitale identiteiten die vanuit centrale geautoriseerde identity management systemen afkomstig zijn
Status Afgevoerd
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/04/01
Datum-afgevoerd 2015/04/01
Versiebeheer 150401 - Geen principe, maar functionele eis aan RAS oplossing, tevens toepassing van principes o.g.v. toegangsbeveiliging en werkplekdiensten. Het maakt deel uit van oplossingsarchitectuur c.q. ontwerp van RAS.

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
RAS: toegankelijk Realiseert

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt


EAR Online