Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Overzicht principes en afspraken


EAR Basisprincipes

EAR Basisprincipes beschrijven de belangrijkste gewenste kenmerken van de primaire en ondersteunende informatievoorziening van het Rijk. Basisprincipes doen geen uitspraken over de wijze waarop deze kenmerken moeten worden gerealiseerd.

 IDStatusDatum-geldig-vanafDatum-afgevoerd
Afspraak - Geen eigen alternatief bij generiek beschikbare i-dienstenAtlas01Vastgesteld2014/02/01
Afspraak - Streven naar gemeenschappelijkheid standaardisatie en hergebruikAtlas02Vastgesteld2014/02/01
Afspraak - Ook hergebruik in primair procesAtlas03Vastgesteld2014/02/01
Afspraak - Compenseer individueel nadeelAtlas04Vastgesteld2014/02/01
Afspraak - Dynamisch proces ontkoppelen van stabiele informatieAtlas05Vastgesteld2014/02/01
Afspraak - Organisatie inrichten op basis van concern RijkAtlas06Vastgesteld2014/02/01
Afspraak - Voorkom dubbelingen door ordening processen en doelgroepenAtlas07Vastgesteld2014/02/01
Afspraak - Organisatieonderdelen werken voor elkaarAtlas08Vastgesteld2014/02/01
Afspraak - Gebruik open standaardenAtlas09Vastgesteld2014/02/01
Afspraak - Gebruik beschikbare bouwstenenAtlas10Vastgesteld2014/02/01

EAR Afgeleide EAR principes

EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

 IDStatusDatum-geldig-vanafDatum-afgevoerd
CDC: BeschikkingsmachtCDC01Vastgesteld2014/02/01
DWR-FDA: Hergebruik door serviceoriëntatieDWR-FDA03Vastgesteld
DiDu: Kerndepartementen werken digitaalDiDu01Vastgesteld2014/02/01
DiDu: Rijksbreed informatie delenDiDu02Vastgesteld2014/02/01
DiDu: Bedrijfsprocessen zijn leidendDiDu03Vastgesteld2014/02/01
DiDu: Digitale duurzaamheid vanaf het beginDiDu04Vastgesteld2014/02/01
DiDu: Records zijn eenvoudig te vindenDiDu05Vastgesteld2014/02/01
DiDu: Records zijn openbaarDiDu06Vastgesteld2014/02/01
DiDu: Metagegevens zijn vastgelegdDiDu07Vastgesteld2014/02/01
DiDu: Records zijn beveiligdDiDu08Vastgesteld2014/02/01
DiDu: Ordening in procesgebonden dossiersDiDu09Vastgesteld2014/02/01
DiDu: Verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van recordsDiDu10Vastgesteld2014/02/01
DiDu: Direct overbrengen voor permanente bewaringDiDu13Vastgesteld2014/02/01
DiDu: Bestand tegen veranderingenDiDu15Vastgesteld2014/02/01
EAR: Efficiencyperspectief bij interne dienstenEAR03Vastgesteld2014/02/01
EAR: Gemeenschappelijk begrippenkader RijksdienstEAR13Vastgesteld2015/02/01
EAR: Adequaat beheer informatiehuishoudingEAR15Vastgesteld2014/02/01
EAR: Webservice georienteerde architectuurEAR17Vastgesteld2014/02/01
EAR: Basis- en RijksinfrastructuurEAR18Vastgesteld2014/02/01
GRC: verrekeningGRC02Vastgesteld2014/02/01
GRC: continuiteit en beschikbaarheidGRC07Vastgesteld2014/02/01
GRC: doorgroei in gebruik en aanbodGRC12Vastgesteld2014/02/01
GRC: snelheid boven 100% dekkendheidGRC14Vastgesteld2014/02/01
GRC: beheerafsprakenGRC15Vastgesteld2015/02/01
GRC: cloudoplossing kopen i.p.v. bouwenGRC17Vastgesteld2014/02/01
GRC: aanbod DWR-voorzieningen vanuit GRCGRC18Vastgesteld
IB: Verantwoordelijkheid lijnmanagementIB01Vastgesteld
IB: Gebruiker centraalIB02Vastgesteld2014/02/01
IB: Onder- en overrubricering voorkomenIB03Vastgesteld
IB: Gegevensbeveiliging samen met netwerkbeveiligingIB04Vastgesteld2014/02/01
IB: Verantwoord en bewust gedrag is essentieelIB05Vastgesteld2014/02/01
IB: Overheidsbreed afspraken over kaders en maatregelenIB06Vastgesteld
IB: Kennis en expertise essentieelIB07Vastgesteld
IB: Integrale aanpak vereistIB08Vastgesteld
RON: Eenduidig IP-nummerplanRON05Vastgesteld
Sourcing Besparen op kosten door slimme sourcingSourcing01Vastgesteld2014/02/01
Sourcing Helder onderscheid tussen kerntaken en perifere takenSourcing02Vastgesteld2014/02/01
Sourcing Concentratie van de uitvoering van generieke perifere I-dienstenSourcing03Vastgesteld2014/02/01
Sourcing Een eenduidig en transparant keuzeprocesSourcing04Vastgesteld2014/02/01
Sourcing Professionele besturing van sourcingSourcing05Vastgesteld2014/02/01
Sourcing Van uitbesteden van taken naar afnemen van dienstenSourcing07Vastgesteld2015/02/01
DAT: Eenmalig registreren met uniek IdentificatienummerToegang01Vastgesteld
DAT: WID gegeven borgt uniciteit RD-medewerkerToegang02Vastgesteld
DAT: registratie van werkrelatiesToegang03Vastgesteld
DAT: Inzagerecht RIdMToegang04Vastgesteld
DAT: HRM bron voor IAMToegang05Vastgesteld
DAT: Herleidbaarheid tot verantwoordelijkeToegang06Vastgesteld
DAT:Toegangsbeleid o.b.v. rollen regels en requestsToegang07Vastgesteld2014/02/01
DAT: Toegang Rijksvoorzieningen vereist RIdM-registratieToegang08Vastgesteld
DAT:RIdM borgt privacyToegang09Vastgesteld
DAT: RIdM is service georiënteerdToegang10Vastgesteld
Toegang: Erkende identificatiemiddelenToegang11Vastgesteld2015/03/16
Toegang: Sterkte van authenticatieToegang12Vastgesteld
Toegang: Ontkoppeling authenticatie van autorisatieToegang13Vastgesteld
WPD: Plaats- Tijd- Organisatie- ApparatuuronafhankelijkWPD01Vastgesteld2015/05/19
WPD: Flexibele werkruimteWPD02Vastgesteld2015/05/19
CDC: continuiteit DC-voorzieningCDC02Afgevoerd2014/02/012015/05/19
CDC: dienstverlening housingCDC03Afgevoerd2014/02/012015/05/19
CDC: duurzaamheidCDC04Afgevoerd2014/02/012015/05/19
CDC: KoppelvlakkenCDC05Afgevoerd2014/02/012015/05/19
CDC: informatiebeveiligingCDC06Afgevoerd2014/02/012015/05/19
CDC: schaalbaarheidCDC07Afgevoerd2014/02/012015/05/19
DWR-FDA: Ontkoppel apparaat en functionaliteiDWR-FDA01Afgevoerd2014/02/012015/05/19
DWR-FDA: Flexibele werkplekken als doelDWR-FDA02Afgevoerd2014/02/012015/05/06
DWR-FDA: Serviceoriëntatie voor DMSDWR-FDA04Afgevoerd2014/02/012015/02/04
DWR-FDA: Informatiebeveiliging actualiserenDWR-FDA05Afgevoerd2014/02/012015/02/04
DWR-FDA: To concentrate or not to concentrateDWR-FDA06Afgevoerd2014-02-012015-02-05
DWR-FDA: Organisatorische scope RijksdienstDWR-FDA07Afgevoerd2014/02/012015/02/04
DWR-FDA: Community en samenwerkenDWR-FDA08Afgevoerd2014-02-012015-02-05
DWR-Zoeken: Doel zoekdienstDWR-Zoeken01Afgevoerd2015/02/012015/03/13
DWR-Zoeken: gebruikerDWR-Zoeken02Afgevoerd2014/02/012015/05/19
DWR-Zoeken: standaardkoppelvlakkenDWR-Zoeken03Afgevoerd2014/02/012015/05/19
DWR-Zoeken: kwaliteitDWR-Zoeken04Afgevoerd2014/02/012015/05/19
DWR-Zoeken: eisenDWR-Zoeken05Afgevoerd2014/02/012015/03/13
DWR-Zoeken: vindbaarheidDWR-Zoeken06Afgevoerd2014/02/012015/05/19
DWR-Zoeken: wijze van aansluitingDWR-Zoeken07Afgevoerd2014/02/012015/05/03
DWR-Zoeken: bronnen voor autorisatie en authenticatieDWR-Zoeken08Afgevoerd2014/02/012015/05/03
DWR-Zoeken: eigenaarschap beheerDWR-Zoeken09Afgevoerd2014/02/012015/05/19
DWR-Zoeken: toekomst en kostenDWR-Zoeken10Afgevoerd2014/02/012015/05/03
DiDu: Ieder record heeft een unieke bronDiDu11Afgevoerd2014/02/012015/05/26
DiDu: Vernietiging na afloop bewaartermijnDiDu12Afgevoerd2014/02/012015/03/16
DiDu: Actieve preservering is geregeldDiDu14Afgevoerd2014/02/012015/02/04
DiDu: Gebruik maken van generieke voorzieningenDiDu16Afgevoerd2014/02/012015/02/04
DiDu: Specificaties op open standaarden baserenDiDu17Afgevoerd2014/02/012015/02/04
EAR: Onderscheiden door expertiseEAR01Afgevoerd2014-02-012015-05-26
EAR: Waarborgen verantwoording taakuitvoeringEAR02Afgevoerd2014/02/012015/05/26
EAR: Beschikbaarheid dienstverleningEAR04Afgevoerd2014/02/012015/05/26
EAR: Signaleren en bestrijden discontinuiteitEAR05Afgevoerd2014/02/012015/05/26
EAR: Hergebruik bouwstenenEAR06Afgevoerd2014/02/012015/05/03
EAR: Bevordering uitwisselbaarheidEAR07Afgevoerd2014/02/012015/05/26
EAR: Persoonlijke werkruimteEAR08Afgevoerd2014/02/012015/05/19
EAR: Erkende identificatiemiddelenEAR09Afgevoerd2014/02/012015/03/16
EAR: Rijksbrede authenticatiemiddelenEAR10Afgevoerd2014/02/012015/05/03
EAR: ToegangsbeleidEAR11Afgevoerd2014/02/012015/03/16
EAR: Sterkte van authenticatieEAR12Afgevoerd2014/02/012015/03/16
EAR: Toepassingsprofiel MetadataEAR14Afgevoerd2014/02/012015/05/15
EAR: Toegankelijkheid openbare informatieEAR16Afgevoerd2014/02/012015/05/15
EAR: Dynamische processen los van stabiele gegevensEAR19Afgevoerd2014/02/012015/05/03
EAR: Persoonlijke werkplekEAR20Afgevoerd2014/02/012015/05/19
EAR: Ontkoppeling authenticatie van autorisatieEAR21Afgevoerd2014/02/012015/03/16
GRC: selfserviceGRC01Afgevoerd2014/02/012015/05/19
GRC: IdM en accessmanagementGRC03Afgevoerd2014/02/012015/02/09
GRC: informatiebeveiliging conform BIRGRC04Afgevoerd2014/02/012015/05/26
GRC: data-protectie en applicatiebeveiligingGRC05Afgevoerd2014/02/012015/02/09
GRC: awarenessGRC06Afgevoerd2014/02/012015/02/09
GRC: geconsolideerde rekencentraGRC08Afgevoerd2014/02/012015/05/26
GRC: aanbod clouddiensten platform en apparaat onafhankelijkGRC09Afgevoerd2014/02/012015/02/09
GRC: continuiteit van verbinding centraalGRC10Afgevoerd2014/02/012015/02/09
GRC: Governance uitwerkenGRC11Afgevoerd2014/01/012015/02/09
GRC: Effect op ICT personeelsbestandGRC13Afgevoerd2014/02/012015/02/09
GRC: EU afspraken inzake CloudstandaardeGRC16Afgevoerd2014/02/012015/02/09
RAS: Algemene architectuurprincipes en hun betekenis voor de RASRAS01Afgevoerd2014/02/012015/04/01
RAS: selfserviceRAS02Afgevoerd2014/02/012015/04/01
RAS: dienstgerichtRAS03Afgevoerd2014/02/012015/04/01
RAS:deelbaarRAS04Afgevoerd2014/02/012015/04/01
RAS: veiligRAS06Afgevoerd2014/02/012015/04/01
RAS: beschikbaarRAS07Afgevoerd2014/02/012015/04/01
RAS: schaalbaarRAS08Afgevoerd2014/02/012015/04/01
RAS: beheerbaarRAS09Afgevoerd2014/02/012015/04/01
RAS: toegankelijkRAS10Afgevoerd2014/02/012015/04/01
RAS:verrekenbaarRAS11Afgevoerd2014/02/012015/04/01
RAS: modulairRAS12Afgevoerd2014/02/012015/04/01
Sourcing Informatiebeveiliging: vertrouwen en beveiligingSourcing06Afgevoerd2014/02/012015/09/01

NORA Basisprincipes

 1. Proactief (NORA)
 2. Vindbaar (NORA)
 3. Toegankelijk (NORA)
 4. Standaard (Basisprincipe) (NORA)
 5. Gebundeld (NORA)
 6. Transparant (NORA)
 7. Noodzakelijk (NORA)
 8. Vertrouwelijk (NORA)
 9. Betrouwbaar (NORA)
 10. Ontvankelijk (NORA)

NORA Afgeleide principes

 1. Diensten zijn herbruikbaar (NORA)
 2. Ontkoppelen met diensten (NORA)
 3. Diensten vullen elkaar aan (NORA)
 4. Positioneer de dienst (NORA)
 5. Nauwkeurige dienstbeschrijving (NORA)
 6. Gebruik standaard oplossingen (NORA)
 7. Gebruik de landelijke bouwstenen (NORA)
 8. Gebruik open standaarden (NORA)
 9. Voorkeurskanaal internet (NORA)
 10. Aanvullend kanaal (NORA)
 11. Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaal (NORA)
 12. Eenmalige uitvraag (NORA)
 13. Bronregistraties zijn leidend (NORA)
 14. Terugmelden aan bronhouder (NORA)
 15. Doelbinding (AP) (NORA)
 16. Identificatie informatie-objecten (NORA)
 17. Informatie-objecten systematisch beschreven (NORA)
 18. Ruimtelijke informatie via locatie (NORA)
 19. Perspectief afnemer (NORA)
 20. Persoonlijke benadering (NORA)
 21. Bundeling van diensten (NORA)
 22. No wrong door (NORA)
 23. Automatische dienstverlening (NORA)
 24. Proactief aanbieden (NORA)
 25. Transparante dienstverlening (NORA)
 26. Afnemer heeft inzage (NORA)
 27. Een verantwoordelijke organisatie (NORA)
 28. Afspraken vastgelegd (NORA)
 29. De dienstverlener voldoet aan de norm (NORA)
 30. Verantwoording dienstlevering mogelijk (NORA)
 31. PDCA-cyclus in besturing kwaliteit (NORA)
 32. Sturing kwaliteit op het hoogste niveau (NORA)
 33. Baseline kwaliteit diensten (NORA)
 34. Verantwoording besturing kwaliteit (NORA)
 35. Continuïteit van de dienst (NORA)
 36. Uitgangssituatie herstellen (NORA)
 37. Identificatie authenticatie en autorisatie (NORA)
 38. Informatiebeveiliging door zonering en filtering (NORA)
 39. Controle op juistheid volledigheid en tijdigheid (NORA)
 40. Uitwisseling berichten onweerlegbaar (NORA)

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 2 mei 2017 om 04:07.