Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

GRC: IdM en accessmanagement

Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.


Eigenschappen

ID GRC03
Stelling Hoge prioriteit is nodig voor IdM en accessmanagement Rijksbreed.
Toelichting rationale Dit is randvoorwaardelijk voor veel I-strategie maatregelen, inclusief de GRC.
Toelichting implicaties Betrouwbare “identitities” (identity-store) beschikbaar hebben waarop andere projecten hun identificatie en autorisatiemechanisme kunnen baseren. Randvoorwaardelijk voor de vorming en goede werking van de GRC waarbij IT diensten worden afgenomen door gebruikers. Hiervoor is het essentieel dat de identity-managementprocessen bij de departementen op orde worden gebracht en binnen de rijksdienst op elkaar afgestemd worden. Helder moet zijn of en, zo ja, op welke wijze invulling gegeven wordt aan “access-management”.
Status Afgevoerd
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/02/09
Datum-afgevoerd 2015/02/09
Versiebeheer 150209 - Dit is geen stelling. Sowieso geen principe. Er ligt een relatie tussen GRC en Toegang. Is randvoorwaardelijk.


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
GRC: IdM en accessmanagement Realiseert


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online