Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

GRC: IdM en accessmanagement

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDGRC03
StellingHoge prioriteit is nodig voor IdM en accessmanagement Rijksbreed.
Toelichting rationaleDit is randvoorwaardelijk voor veel I-strategie maatregelen, inclusief de GRC.
Toelichting implicatiesBetrouwbare “identitities” (identity-store) beschikbaar hebben waarop andere projecten hun identificatie en autorisatiemechanisme kunnen baseren. Randvoorwaardelijk voor de vorming en goede werking van de GRC waarbij IT diensten worden afgenomen door gebruikers. Hiervoor is het essentieel dat de identity-managementprocessen bij de departementen op orde worden gebracht en binnen de rijksdienst op elkaar afgestemd worden. Helder moet zijn of en, zo ja, op welke wijze invulling gegeven wordt aan “access-management”.
StatusAfgevoerd
Datum-geldig-vanaf2014/02/01
Datum-laatste-wijziging2015/02/09
Datum-afgevoerd2015/02/09
Versiebeheer150209 - Dit is geen stelling. Sowieso geen principe. Er ligt een relatie tussen GRC en Toegang. Is randvoorwaardelijk.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
GRC: IdM en accessmanagementRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:08.