Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

RAS: Algemene architectuurprincipes en hun betekenis voor de RAS

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

ID RAS01
Stelling De Rijks App Store (RAS) vervult de functie van één enkele enterprise appstore binnen de gesloten rijkscloud (GRC). De RAS levert een centrale distributie dienst voor alle functionaliteit die in de vorm van software of op andere wijze digitaal beschikbaar wordt gesteld.
Informatiseringsdomein Applicatiediensten
Toelichting rationale Centraal bij de RAS staat het selfservice concept, waarbij de medewerker zelf kiest voor het installeren en/of de-installeren van de aangeboden functionaliteit vanuit de RAS. Er is sprake van een gecontroleerde toegang waarbij gebruik wordt gemaakt van het centrale authenticatie- en autorisatieproces binnen de GRC. De RAS is geschikt voor alle apparaten (met bijhorende besturingssystemen) die als onderdeel van een werkplekdienst binnen de GRC beschikbaar zijn.
Status Afgevoerd
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/04/01
Datum-afgevoerd 2015/04/01
Versiebeheer 150401 - Dit principes is geen principe en is afgevoerd. De stelling en rationale zijn een samenvatting van alle RAS-principes die eigenlijk geen principes zijn, maar requirements en/of toepassing van hogerliggende principes. Wel is het mogelijk dat op hogerliggende niveau nog principes nodig zijn o.g.v. softwarekwaliteit en eventueel financiering. Zie daarvoor ook de opmerkingen bij de andere RAS principes. De stelling is toegevoegd aan het begrip RAS, Rijks Application Store.

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
RAS: Algemene architectuurprincipes en hun betekenis voor de RAS Realiseert

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt


EAR Online