Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

RAS: Algemene architectuurprincipes en hun betekenis voor de RAS

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDRAS01
StellingDe Rijks App Store (RAS) vervult de functie van één enkele enterprise appstore binnen de gesloten rijkscloud (GRC). De RAS levert een centrale distributie dienst voor alle functionaliteit die in de vorm van software of op andere wijze digitaal beschikbaar wordt gesteld.
InformatiseringsdomeinApplicatiediensten
Toelichting rationaleCentraal bij de RAS staat het selfservice concept, waarbij de medewerker zelf kiest voor het installeren en/of de-installeren van de aangeboden functionaliteit vanuit de RAS. Er is sprake van een gecontroleerde toegang waarbij gebruik wordt gemaakt van het centrale authenticatie- en autorisatieproces binnen de GRC. De RAS is geschikt voor alle apparaten (met bijhorende besturingssystemen) die als onderdeel van een werkplekdienst binnen de GRC beschikbaar zijn.
StatusAfgevoerd
Datum-geldig-vanaf2014/02/01
Datum-laatste-wijziging2015/04/01
Datum-afgevoerd2015/04/01
Versiebeheer150401 - Dit principes is geen principe en is afgevoerd. De stelling en rationale zijn een samenvatting van alle RAS-principes die eigenlijk geen principes zijn, maar requirements en/of toepassing van hogerliggende principes. Wel is het mogelijk dat op hogerliggende niveau nog principes nodig zijn o.g.v. softwarekwaliteit en eventueel financiering. Zie daarvoor ook de opmerkingen bij de andere RAS principes. De stelling is toegevoegd aan het begrip RAS, Rijks Application Store.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
RAS: Algemene architectuurprincipes en hun betekenis voor de RASRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:11.