Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DWR-FDA: Community en samenwerken

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

ID DWR-FDA08
Stelling Rijksportaal is één virtuele community van rijksambtenaren. Het is niet een samenvoeging van virtuele departementen met begrenzingen.
Informatiseringsdomein Applicatiediensten
Toelichting rationale Rijksportaal en de DWR Samenwerkingsfunctionaliteit (SWF) overlappen daarmee functioneel en moeten worden geconsolideerd tot één functionele voorziening.

Alternatief is de afweging maken om gebruikers te laten kiezen voor 'gratis' samenwerkingsplatfora uit de markt in plaats van deze zelf te ontwikkelen. Alleen voor het delen van vertrouwelijke informatie moet er dan (via Rijksportaal) een eigen specifieke beveiligde rijksomgeving komen voor delen van documenten.

(tekst is niet letterlijk van de bron, maar afgeleid)
Status Afgevoerd
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/02/05
Datum-afgevoerd 2015/02/05
Versiebeheer 150204 - Dit is toepassing van een bestuurlijke afspraak in de i-atlas: Afspraak - Organisatie inrichten op basis van één concern Rijk

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
DWR-FDA: Community en samenwerken Realiseert

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online