Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

DWR-FDA: Community en samenwerken

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDDWR-FDA08
StellingRijksportaal is één virtuele community van rijksambtenaren. Het is niet een samenvoeging van virtuele departementen met begrenzingen.
InformatiseringsdomeinNee
Toelichting rationaleRijksportaal en de DWR Samenwerkingsfunctionaliteit (SWF) overlappen daarmee functioneel en moeten worden geconsolideerd tot één functionele voorziening.

Alternatief is de afweging maken om gebruikers te laten kiezen voor 'gratis' samenwerkingsplatfora uit de markt in plaats van deze zelf te ontwikkelen. Alleen voor het delen van vertrouwelijke informatie moet er dan (via Rijksportaal) een eigen specifieke beveiligde rijksomgeving komen voor delen van documenten.

(tekst is niet letterlijk van de bron, maar afgeleid)
StatusAfgevoerd
Datum-geldig-vanaf2014-02-01
Datum-laatste-wijziging2015-02-05
Datum-afgevoerd2015-02-05
Versiebeheer150204 - Dit is toepassing van een bestuurlijke afspraak in de i-atlas: Afspraak - Organisatie inrichten op basis van concern Rijk

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
DWR-FDA: Community en samenwerkenRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 okt 2022 om 17:18.