Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

GRC: snelheid boven 100% dekkendheid

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDGRC14
StellingSnelheid gaat boven volledigheid van functionaliteit bij ontwikkeling en gebruik van cloud softwarediensten.
InformatiseringsdomeinCloud
Toelichting rationaleConsumers en leveranciers van cloud diensten vinden snelheid van ontwikkeling, van levering en uiteindelijk de time to market belangrijker. Snelheid zal in een aantal gevallen wel en in een aantal gevallen niet boven 100% dekkende functionaliteit uitgaan. Software wordt ook meer als iets tijdelijks gezien en wordt een soort van wegwerpartikel. Het wordt tijdelijk gebruikt. Opzeggen kan vaak per maand. Vaak wordt software ontwikkelt op een agile manier.
Toelichting implicaties
  • Zeker bij softwarediensten in de vorm van Apps geldt dat snelheid gaat boven functionaliteit. Publieke applicatiestores moeten daarop zijn ingericht.
  • Binnen de software is het beperkt mogelijk om het systeem of de app naar eigen smaak in te richten.
  • Oplossingen die functioneel de volledige behoefte afdekken komen bij cloud softwarediensten zelden voor.
  • Beheerafspraken zodanig opzetten dat ze (qua doorlooptijden en middeleninzet) “flexibiliteit”, “tijdigheid” en korte “time-to-market” faciliteren.
StatusVastgesteld
Datum-geldig-vanaf2014/02/01
Datum-laatste-wijziging2015/02/09
Versiebeheer150209 - Oorspronkelijke stelling (bij de ontwikkeling van cloud software diensten gaat snelheid boven 100% dekkende functionaliteit) is tekstueel aangescherpt. Inhoudelijk geen aanpassingen. Toegevoegd een implicatieregel m.b.t. beheerafspraken, afgeleid van principe GRC15.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
GRC: snelheid boven 100% dekkendheidRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 14:08.