Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

GRC: snelheid boven 100% dekkendheid

Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.


Eigenschappen

ID GRC14
Stelling Snelheid gaat boven volledigheid van functionaliteit bij ontwikkeling en gebruik van cloud softwarediensten.
Toelichting rationale Consumers en leveranciers van cloud diensten vinden snelheid van ontwikkeling, van levering en uiteindelijk de time to market belangrijker. Snelheid zal in een aantal gevallen wel en in een aantal gevallen niet boven 100% dekkende functionaliteit uitgaan. Software wordt ook meer als iets tijdelijks gezien en wordt een soort van wegwerpartikel. Het wordt tijdelijk gebruikt. Opzeggen kan vaak per maand. Vaak wordt software ontwikkelt op een agile manier.
Toelichting implicaties
  • Zeker bij softwarediensten in de vorm van Apps geldt dat snelheid gaat boven functionaliteit. Publieke applicatiestores moeten daarop zijn ingericht.
  • Binnen de software is het beperkt mogelijk om het systeem of de app naar eigen smaak in te richten.
  • Oplossingen die functioneel de volledige behoefte afdekken komen bij cloud softwarediensten zelden voor.
  • Beheerafspraken zodanig opzetten dat ze (qua doorlooptijden en middeleninzet) “flexibiliteit”, “tijdigheid” en korte “time-to-market” faciliteren.
Status Vastgesteld
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/02/09
Versiebeheer 150209 - Oorspronkelijke stelling (bij de ontwikkeling van cloud software diensten gaat snelheid boven 100% dekkende functionaliteit) is tekstueel aangescherpt. Inhoudelijk geen aanpassingen. Toegevoegd een implicatieregel m.b.t. beheerafspraken, afgeleid van principe GRC15.


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
GRC: snelheid boven 100% dekkendheid Realiseert


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online