Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DWR-Zoeken: eigenaarschap beheer

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

ID DWR-Zoeken09
Stelling Het eigenaarschap is belegd en het beheer is ingeregeld
Informatiseringsdomein Documentdiensten, Gegevensdiensten
Status Afgevoerd
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/05/19
Datum-afgevoerd 2015/05/19
Versiebeheer 150519 - Dit is geen principe sec voor DWR-zoeken. NORA hanteert principes op gebied van eenduidige verantwoordelijkheid en sturing voor verlening van diensten. Impliciet is eigenaarschap en beheer voorzieningen hiermee gedekt. Binnen de redactie van EAR wordt nader bezien of dit meer moet worden geëxpliciteerd in afgeleide rijksdienstprincipes (dan wel NORA).

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
DWR-Zoeken: eigenaarschap beheer Realiseert

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt


EAR Online