Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

IB: Kennis en expertise essentieel

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDIB07
StellingKennis en expertise zijn essentieel voor een toekomstvaste informatiebeveiliging en moeten (centraal) geborgd worden
InformatiseringsdomeinInformatiebeveiliging
Toelichting rationaleKennis en expertise op het gebied van informatiebeveiliging blijft zich ontwikkelen. Om hiervan te kunnen profiteren worden kennis en expertise centraal geborgd, waarbij interdepartementale samenwerking en kennisdeling niet uit het oog verloren wordt. Er is voortdurend afstemming met het primaire proces en er wordt in begrijpelijke taal samengewerkt.
Toelichting implicatiesVoortdurende veranderingen in de wijze waarop gecommuniceerd wordt en informatie verwerkt wordt bevinden zich niet alleen op technologisch, maar ook op sociaal-maatschappelijk gebied. Rijksbreed komen onderzoeksmiddelen beschikbaar, wordt kennis van onderzoeksinstanties en bedrijfsleven ingeschakeld en worden resultaten van (inter)nationaal onderzoek gebruikt.
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
IB: Kennis en expertise essentieelRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 14:09.